Mierniki stanu zdrowia sercowo-naczyniowego u młodzieży a rokowanie odległe

Earl S. Ford – Ideal Cardiovascular Health. Start Young, Finish Strong LINK: Circulation 2012;125:1955

Od połowy zeszłego wieku wiadomo, że palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i hipercholesterolemia są głównymi czynnikami ryzyka odpowiedzialnymi za chorobowość i śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia. W 2010 roku stowarzyszenie American Heart Association (AHA) opublikowało zbiór siedmiu mierników stanu zdrowia układu krążenia dzieci i dorosłych, podzielonych na cztery kategorie: związane ze stylem życia (palenie papierosów, aktywność fizyczna, masa ciała, dieta) i związane ze stanem zdrowia: ciśnienie tętnicze, cholesterol całkowity, poziom glikemii. Dla każdego czynnika określono trzy poziomy zdrowia: zły, pośredni i idealny.

Wartość prognostyczna  tak sformułowanych mierników   została wykazana w badaniach u dorosłych. W  Circulation ukazała się praca Laitinena i wsp. dotycząca  mierników  ryzyka określonych przez AHA u młodzieży w wieku 12-18 lat,  obserwowanych następnie przez 21 lat. Badaniem objęto 856 osób w Finlandii w ramach programu  Cardiovascular Risk in Young Finns Study

Liczba mierników na poziomie idealnym w wieku młodzieńczym wykazywała stotny statystycznie związek z  późniejszym występowaniem  zespołu metabolicznego, nadciśnienia tętniczego, podwyższonego poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów oraz pogrubienia kompleksu błony środkowej i wewnętrznej. Nie stwierdzono natomiast takiego związku z  występowaniem cukrzycy typu 2 i niskiego stężenia HDL.

Istotnym wnioskiem z badania jest fakt, że wyjściowo u ani jednej osoby nie stwierdzono obecności wszystkich siedmiu mierników idealnego zdrowia układu krążenia. Jest to o tyle niepokojące, że zachowania zdrowotne w wieku dziecięcym mają znaczący wpływ na stan układu krążenia dorosłych.

Wyniki pracy Laitinena i wsp. komentuje na tych samych łamach Earl S. Ford, stwierdzając, że na świecie osiągnięto już wiele w zakresie redukcji śmiertelności związanej z chorobami układu krążenia, jednak możliwa jest dalsza poprawa zdrowia populacyjnego także poprzez wpływ na zachowania dzieci i młodzieży.

Opracowane na podstawie: Circulation / 24 kwietnia 2012
Magdalena Piątkowska