Czy łuszczyca jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia?

Brian F. Mandell – Fire, skin, and fat: inflammation, psoriasis, and cardiovascular disease LINK: Clev Clin J Med 2012;79:376 (dostępny pełen tekst)

W Cleveland Clinic Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na artykuł sygnowany nazwiskiem naczelnego redaktora czasopisma, Briana F. Mandella, poświęcony potencjalnym zależnościom pomiędzy łuszczycą a chorobami układu krążenia.

Łuszczyca jest chorobą zapalną, której penetrację w ogólnej populacji ocenia się na 3%. Zależności pomiędzy zapaleniem a miażdżycą zostały dość dobrze udokumentowane. Wiadomo więc, że istotną rolę w patogenezie reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego, łuszczycy i miażdżycy odgrywają te same mediatory komórkowe i biochemiczne.

Z obserwacji, że osoby z chorobami zapalnymi częściej zapadają na schorzenia układu sercowo-naczyniowego, wynika coraz głębsze przekonanie o tym, że stosując leki przeciwzapalne można ograniczyć zapadalność na choroby układu krążenia.

Szczegółowa analiza wskazuje, że zależności pomiędzy miażdżycą a reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy toczniem rumieniowatym, nie daje się wytłumaczyć wyłącznie tradycyjnymi czynnikami ryzyka. Wśród niestandardowych kandydatów do grona mediatorów tej korelacji wymienia się cząsteczki cholesterolu HDL modyfikowane w przebiegu procesu zapalnego i wysokie stężenia krążącego interferonu.

Na tle układowych chorób zapalnych łuszczyca zajmuje miejsce szczególne. W porównaniu z chorymi na RZS i toczeń, pacjenci z łuszczycą charakteryzują się większą masą ciała oraz częstszym występowaniem stłuszczenia wątroby i zespołu metabolicznego. Nie jest jasne, czy wymienione nieprawidłowości są konstytutywną cechą łuszczycy, i wobec tego łuszczycę należy traktować  jako niezależny czynnik ryzyka miażdżycy, czy też nakładają się na nią, działając w sposób niezależny. Bez względu na odpowiedź na to pytanie, do łuszczycy należy podchodzić ze znacznie większą uwagą, niż jeszcze niedawno sądzono.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Czerwiec 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Czy łuszczyca jest czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia?”