Schyłkowa choroba nerek – realia i perspektywy

Artykuł redakcyjny – End-stage kidney disease in the USA: possible solutions LINK: Lancet 2012;379:1461

W The Lancet warto zwrócić uwagę na krótki artykuł redakcyjny ilustrujący realia i przyszłość diagnostyki i leczenia schyłkowej choroby nerek w USA.

Najczęściej stosowaną, niedoskonałą metodą leczenia tej choroby jest dializoterapia, której łączny roczny koszt wynosi prawie o 30 miliardów dolarów. Na liście kandydatów do transplantacji znajduje się około 91000 mieszkańców USA. W 2008 roku, w oczekiwaniu na przeszczep zmarło 4500 z nich. O pogłębieniu się dysproporcji pomiędzy popytem a podażą decyduje wzrost zapadalności na główne czynniki ryzyka schyłkowej choroby nerek – nadciśnienie, cukrzycę i otyłość. Ten sam, niekorzystny trend epidemiologiczny ma wpływ na ograniczenie liczby potencjalnych dawców.

Kontrowersyjną metodą zwiększania podaży jest typowanie „bliźniąt genetycznych” – forma promocji przeszczepiania od żywych dawców. To ostatnie wiąże się zarówno z dłuższym przeżyciem przeszczepu, jak i biorcy. W praktyce jednak, w 2011 roku „bliźnięta genetyczne” były źródłem jedynie 429 spośród 16812 przeszczepów. Na przeszkodzie w popularyzacji omawianej metody stoją zarówno aspekty finansowe, w tym związane z ograniczonym zakresem produktów ubezpieczeniowych, jak i merytoryczne, w tym związane z brakiem mocnych dowodów na odległe bezpieczeństwo żywych dawców.

Niezależnie od tych rozważań, ciekawym sygnałem dla świata medycyny jest nadanie przez amerykańską FDA priorytetu dla prac eksperymentalnych nad leczeniem nerkozastępczym. FDA otoczyła szczególną opieką trzy projekty: dializę metodą wszczepianego do ściany jelita urządzenia zawierającego żywe komórki nerki, przenośną, sztuczną nerkę oraz zastawkę umożliwiającą normalny przepły krwi przez naczynia tętnicze i żylne w obrębie dostępu naczyniowego do dializ w okresach między dializami (Hemoaccess Valve System).

Istnieje nadzieja, że decyzja FDA przełoży się na szybkie zwiększenie spektrum metod ograniczających śmiertelność związaną ze schyłkową chorobą nerek.

Opracowane na podstawie: Lancet / 21 kwietnia 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Schyłkowa choroba nerek – realia i perspektywy”