Ubóstwo a ryzyko depresji

P.Butterworth, S.C. Olesen i L.S. Leach – The role of hardship in the association between socio-economic position and depression LINK: Aust N Z J Psychiatry 2012;46:364 (dostępny pełen tekst)

Rzeczywiste ubóstwo i jego przejawy mogą w większym stopniu zwiększać ryzyko wystąpienia depresji niż takie jego pośrednie wskaźniki jak dochody miesięczne w rodzinie, stopień edukacji, miejsce zamieszkania. Na łamach Autralian and New Zeland Journal of Psychiatry przedstawiono pracę, w której autorzy w badaniu przekrojowym ocenili w populacji Australi ryzyko wystąpienia w okresie ostatnich dwunastu miesięcy epizodu depresji w zależności od niedostatków finansowych, jakie dotknęły badanych.

Zebrane dane pochodziły od 8841 osób w wieku 16-85 lat poddanych skriningowi w  2007 roku w ramach National Survey of Mental Health and Wellbeing. Wystąpienie depresji oceniono na podstawie kwestionariusza Composite International Diagnostic Interview. Jako wskaźniki trudności finansowych/ubóstwa wybrano następujące sfery: brak możliwości zapłacenia rachunków za gaz, telefon, elektryczność, ubezpieczenia samochodu, zastawiania i wyprzedawania przedmiotów, wychodzenia z domu bez posiłku, niemożliwości ogrzania mieszkania, poszukiwanie wsparcia finansowego i materialnego w pomocy socjalnej lub wśród przyjaciół lub rodziny.

Jeden z tych ocenianych elementów występował u 7,8% badanych, a więcej niż jeden u 6,6%. W analizie wieloczynnikowej wystąpienie jednego ze wskaźników ubóstwa zwiększało ryzyko wystąpienia depresji w krótkim okresie (12 miesięcy) obserwacji 2,13 krotnie, a wielu składowych trudności finansowych 3,13 krotnie. Największa bezwzględna różnica w występowaniu depresji w porównaniu z kontrolą dotyczyła grupy w średnim wieku wynosząc 10%, w najstarszej wyniosła 8%,  a w najmłodszej 1,8%.

Uzyskane dane wg autorów badania wskazują, że bieżące trudności finansowe są silnym czynnikiem ryzyka, powiązanym z wystąpieniem w najbliższym okresie epizodu depresyjnego. Identyfikacja tej grupy osób i podjęcie odpowiednich działań zmniejszających różnice społeczno-ekonomiczne w społeczeństwie może poprawić stan zdrowia psychicznego.

Opracowane na podstawie: Internet / Kwiecień 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Ubóstwo a ryzyko depresji”