Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy – które, u kogo i jak długo?

Dennis M. Black i wsp – Continuing bisphosphonate treatment for osteoporosis – for whom and for how long? LINK: N Engl J Med 2012; 366:2051

W dziale “Perspektywy” New England Journal of Medicine warto zwrócić uwagę na krótki artykuł przeglądowy autorstwa Dennisa M. Blacka i wsp.,  podsumowujący wiedzę na temat wskazań do wieloletniego stosowania bisfosfonianów w leczeniu osteoporozy.

Z dotychczasowych badań wynika, że bisfosfoniany stosowane przez 3-5 lat obniżają ryzyko złamań kręgosłupa i złamań w lokalizacjach pozakręgosłupowych u kobiet z osteoporozą. Pytanie o zasadność wydłużania terapii powyżej 5 lat wciąż jest otwarte.

Dane z piśmiennictwa wskazują na wzrost częstości atypowych złamań podkrętarzowych i martwicy kości szczęki u osób przewlekle przyjmujących omawiane leki. Z kolei liczba oryginalnych prac poświęconych skuteczności wieloletniej terapii bisfosfonianami jest skąpa. Z tych dostępnych wynika, że wydłużenie leczenia przekłada się na dodatkowe obniżenie ryzyka złamań kręgosłupa, ale nie złamań w innych lokalizacjach. Ponadto, poszczególne bisfosfoniany różnią się trwałością korzystnego wpływu na gęstość mineralną kości po przerwaniu terapii – ubytek masy kostnej po odstawieniu alendronianu jest powolny, a po odstawieniu risedronianu bardziej dynamiczny.

Podsumowując dostępną wiedzę, kontynuację terapii bisfosfonianami powyżej 3-5 lat należy rozważać u pacjentów z niską gęstością mineralną szyjki kości udowej (T-score poniżej -2.5), stanowiących grupę najwyższego ryzyka złamań kręgów. Kandydatami do wieloletniego stosowania bisfosfonianów są również osoby, u których doszło do złamania kręgosłupa, o ile T-score na poziomie szyjki kości udowej nie przekracza -2.0. W podgrupach pacjentów z T-score powyżej -2.0 wydłużanie stosowania bisfosfonianów nie ma uzasadnienia. Podejmując decyzję o przerwaniu lub kontynuacji leczenia, należy wziąć pod uwagę trwałość efektu terapeutycznego swoistą dla danego leku.

Opracowane na podstawie: NEJM / 31 maja 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Bisfosfoniany w leczeniu osteoporozy – które, u kogo i jak długo?”