Częstość występowania depresji w wieku podeszłym – metaanaliza

Luppa M i wsp – Age- and gender-specific prevalence of depression in latest-life u2013 Systematicreview and meta-analysis LINK: J Affect Disord. 2012;136:212 (dostępny pełen tekst)

Depresja jest jednym z najczęstszych zaburzeń psychicznych wieku podeszłego. Klinicznie znacząca depresja wiąże się z  pogorszonym funkcjonowaniem lub niepełnosprawnością, obniżoną jakością życia, zwiększoną śmiertelnością z powodu innych schorzeń, a także ze wzrostem kosztów medycznych.

W Journal of Affective Dosirders opublikowano wyniki systematycznej analizy częstości występowania depresji w wieku podeszłym (powyżej 75 roku życia) . Pod uwage wzięto artykuły z baz MEDLINE, Web of Science, Cochrane Library and Psycinfo opublikowane od 1999 roku. Do meta-analizy zakwalifikowano 24 prace.

Częstość występowania dużej depresji wahała się od 4,6% do 9,3% z zaburzeń depresyjnych ogółem od 4,5% do 37,4%. W zbiorczej analizie częstość dużej depresji wyniosła  7.2% (95% CI 4.4–10.6%) a zaburzeń depresyjnych 7.2% (95% CI 4.4–10.6%).

W konkluzji autorzy stwierdzają, że pomimo różnych oszacowań, depresja w wieku podeszłym jest bez wątpienia częsta. Z powodu zachodzących zmian demograficznych problem ten będzie narastał

Opracowane na podstawie: Journal of Affective Disorders / Lutz 2012
Marcin Sokołowski

0 replies on “Częstość występowania depresji w wieku podeszłym – metaanaliza”