Które z objawów depresji i działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych najbadziej niekorzystnie wpływają za zdolność do pracy?

Raymond W. Lam i wsp – Which Depressive Symptoms and Medication Side Effects Are Perceived by Patients as Interfering Most with Occupational Functioning? LINK: Depress Res Treat. 2012 online (dostępny pełen tekst)

Ze względu na znaczącą chorobowość, coraz większą uwagę zwracają ekonomiczne następstwa zaburzeń depresyjnych. W Kanadzie oszacowano, że w  osoba z depresją opuszcza w pracy  średnio 32 dni rocznie, a 30% dni absencji w pracy można przypisać zaburzeniom psychicznym, w tym głównie zaburzeniom nastroju.

Badacze z Vancouver postawili sobie za cel zbadanie, które z objawów depresji oraz działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych maja największy negatywny wpływ  na funkcjonowanie w pracy zawodowej. Badaniem objęto kolejnych 164 pacjentów z dużą depresja wg klasyfikacji DSM-IV, którzy wypełnili specjalny kwestionariusz.

W opinii chorych najbardziej upośledzały ich zdolność do pracy objawy takie jak (w kolejności od objawu najsilniej wpływającego): obniżenie motywacji, zmęczenie i brak energii, bezsenność, zaburzenia koncentracji i pamięci, niepokój i drażliwość. Spośród działań niepożądanych leków pacjenci wymieniali: senność w ciągu dnia, bezsenność, bóle głowy oraz niepokój i drażliwość. Nie stwierdzono różnic pomiędzy płciami w zakresie ocenianych objawów.

Autorzy w konkluzji stwierdzają, że czynniki wpływające na zdolność do pracy zawodowej powinny być uwzględniane przy wyborze rodzaju leczenia depresji.

Opracowane na podstawie: Internet / 2 maja 2012
Marcin Sokołowski

0 replies on “Które z objawów depresji i działań niepożądanych leków przeciwdepresyjnych najbadziej niekorzystnie wpływają za zdolność do pracy?”