Spożywanie czerwonego mięsa a ryzyko zgonu

A. Pan i wsp – Red meat consumption and mortality. Results From 2 Prospective Cohort Studies LINK: Arch Intern Med. 2012;172:555

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono analizę dwóch badań epidemiologicznych Health Professionals Follow-up Study i Nurses’ Health Study, starając się ocenić wpływ spożywania czerwonego mięsa: nieprzetworzonego i przetworzonego, na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową oraz śmiertelność z powodu nowotworów.

Przeprowadzane i powtarzane kwestionariusze żywieniowe pozwoliły zbadać wpływ omawianych składników diety u odpowiednio 37 698 mężczyzn (okres obserwacji 1986-2008)  oraz u 83 644 kobiet (okres obserwacji 1980-2006). Do mięsa czerwonego zaliczono produkty pochodzące z wołowiny, wieprzowiny i baraninę. Przykładami mięsa przetworzonego były hamburgery, hot dogi, bekon, kiełbasy, salami.

W analizie wieloczynnikowej uwzględniającej styl życia oraz inne składniki diety,  jedna dodatkowa porcja dzienna mięsa czerwonego nieprzetworzonego zwiększała ryzyko zgonu o 13%, natomiast przetworzonego o 20%. Ryzyko zgonu sercowo-naczyniowego rosło o odpowiednio o 18% i 21%. Z kolei ryzyko zgonu nowotworowego rosło o odpowiednio 10% i 16%.

Wśród przyczyn tej zależności autorzy wymieniają niekorzystny wpływ tłuszczów nasyconych oraz nadmiar żelaza hemowego. Związki nitrowe zawarte w produktach mięsnych mogą hamować syntezę tlenku azotu. Jednocześnie związki te wraz z żelazem mogą sprzyjać tworzeniu rakotwórczych nitrozoamin i amidów związków nitrowych.

Uzyskane dane pozwoliły wykazać, że zastąpienie 1 dziennej porcji mięsa czerwonego porcją ryb, drobiu, roślin strączkowych, orzechów, produktów pełnoziarnistych może zmniejszyć śmiertelność od 7% do 19%. Zmniejszenie ilości spożywanego mięsa czerwonego do mniej niż połowy  porcji dziennie (czyli do mniej niż  42 g) może zredukować śmiertelność mężczyzn i kobiet o odpowiednio 9,3% i 7,6%.  Uzyskane dane wskazują na istotny udział nadmiaru spożywanego czerwonego mięsa w śmiertelności ogólnej, sercowo-naczyniowej i związanej z nowotworami.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 9 kwietnia 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Spożywanie czerwonego mięsa a ryzyko zgonu”