Czy rzucenie palenia zwiększa ryzyko cukrzycy?

J. Luo i wsp – Smoking cessation, weight gain, and risk of type 2 diabetes mellitus among postmenopausal women LINK: Arch Intern Med 2012;172:438

Obserwacje epidemiologiczne wskazują, że palenie jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Zaprzestanie palenia przyczynia się jednak  do przyrostu masy ciała, co może zwiększyć szansę wystąpienia cukrzycy. Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono analizę danych pochodzących z badania Women’s Health Initiative, w której oceniono wpływ palenia papierosów i rzucenia tego nałogu, na ryzyko wystąpienia cukrzycy u kobiet po menopauzie.

Wstępny 3-letni okres badania przedłużono o 8,5 roku prospektywnej obserwacji. W tym okresie na cukrzycę zachorowało 10 380 spośród 107 471 kobiet. W analizach statystycznych grupę odniesienia stanowiły osoby niepalące. Spośród tych, którzy przerwali palenie przed początkiem badania ryzyko wystąpienia cukrzycy nie uległo zwiększeniu; 20% wzrost ryzyka odnotowano natomiast u kontynuujących palenie. U kobiet, które rzuciły palenie w okresie pierwszych 3 lat odnotowano 43% wzrost ryzyka cukrzycy. W tej grupie, u 30,5% badanych obserwowano przyrost masy ciała o ponad 5kg. Podobny przyrost masy ciała odnotowano u 10.2% nigdy nie palących, 11.6% byłych palaczek i  12.3% kobiet, które kontynuowały palenie.

U kobiet, które rzuciły palenie i przybrały ponad 5 kg, ryzyko cukrzycy wzrosło o 67%, podczas gdy u kobiet, które rzuciły palenie i nie przybrały tak na wadze ryzyko cukrzycy było porównywalne do osób, które kontynuowały palenie.  Ryzyko obniżało się po poziomu obserwowanego u kobiet nigdy nie palących po ok. 10 latach po rzuceniu palenia.

Zdaniem autorów  zależny od masy ciała przejściowy wzrost ryzyka wystąpienia cukrzycy nie powinien  być argumentem przeciw rzuceniu palenia.  Zapobiec mu bowiem może zwiększenie aktywności fizycznej i modyfikacja diety.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 12 marca 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Czy rzucenie palenia zwiększa ryzyko cukrzycy?”