Zastosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora angiotensyny a zdarzenia sercowo-naczyniowe u pacjentów przewlekle dializowanych – kohortowe badanie populacyjne