Lista zbędnych testów diagnostycznych wg American College of Physicians

Amir Qaseem i wsp – Appropriate Use of Screening and Diagnostic Tests to Foster High-Value, Cost-Conscious Care LINK: Ann Intern Med. 2012;156:147 (dostępny pełen tekst)

Koszty opieki zdrowotnej rosną w Stanach Zjednoczonych w sposób trudny do zaakceptowania – z 253 miliardów dolarów w roku 1980 do 714 miliardów w roku 1990 i ponad 2.2 biliona w roku 2008 (bez mała 8 tysięcy dolarów na osobę).

Wobec rosnących kosztów a jednocześnie błędnego stosowania wielu testów i interwencji leczniczych American College of Physicians ustanowił zespół doświadczonych lekarzy chorób wewnętrznych, którego zadaniem było zidentyfikowanie powszechnie stosowanych i nadużywanych testów przesiewowych i diagnostycznych. Każdy z członków zespołu został poproszony o identyfikację badań, które uznawał za testy o małej wartości praktycznej. Propozycje zebrano w osobnym dokumencie i poddano ocenie poprzez głosowanie.

Na liście niezasadnych testów pozostały te propozycje, w przypadku  których wszyscy członkowie grupy głosowali jednoznacznie oraz te, w przypadku których ponad dwie trzecie głosów oddano za ich utrzymaniem na tej liście – w tym przypadku wyłącznie, jeśli po dyskusji jednoznacznie uznano ich małą wartość.

W taki sposób powstała lista 37 testów, które zespół American College of Physicians uznał za nieuzasadnione i niezgodne z aktualnymi standardami opieki. Pełna lista testów znajduje się w prezentowanej pracy, poniżej przedstawiamy tylko niektóre z nich, takie jak:

– wykonywanie koronarografii u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową i objawami dobrze kontrolowanymi w trakcie leczenia zachowawczego ;

– wykonywanie badania echokardiograficznego u bezobjawowych chorych ze szmerami niewinnymi w sercu (o głośności I–II/VI, słyszalnymi w początkowym okresie skurczu, wzdłuż lewego brzegu mostka);

– wykonywanie rutynowo, częściej niż co 3-5 lat badań echokardiograficznych u bezobjawowych chorych z  łagodnym zwężeniem zastawki aortalnej;

– zlecanie elektrokardiogramów w celach przesiewowych u osób z grupy niskiego lub przeciętnego ryzyka choroby wieńcowej, czy też zlecanie testów wysiłkowych u bezobjawowych dorosłych z grupy niskiego ryzyka.

w grupie  badań niekardiologicznych:

– zlecanie testów serologicznych przy podejrzeniu wczesnej postaci choroby z Lyme (boreliozy) i wykonywanie takich testów u chorych z nieswoistymi objawami i bez klinicznych objawów choroby,

– wykonywanie badań obrazowych u chorych z nieswoistymi bólami dolnego odcinka kręgosłupa,

– wykonywanie testów przesiewowych w kierunku raka prostaty po 75 roku życia i wiele innych…

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / Styczeń 2012
Magdalena Lipczyńska