Leki przeciwdepresyjne – czy rzeczywiście nadużywane?

David Nutt – Massive overuse or appropriate medical intervention? The modern-day use of antidepressants LINK: Curr Opin Pharmacol 2012;12:109

W Current Opinion in Pharmacology opublikowano krótki, istotny głos w dyskusji na temat trendów w stosowaniu leków przeciwdepresyjnych. Rosnące zapotrzebowanie na leki z tej grupy zrodziło sugestie, że mogą być one nadużywane i wykorzystywane także we wskazaniach, w których ich skuteczność nie jest potwierdzona. Powyższe wątpliwości próbuje rozwiać David Nutt z Imperial College w Londynie.

Depresja jest chorobą z jednej strony coraz częstszą, z drugiej wciąż niedostatecznie często rozpoznawaną. Do 2020 roku stanie się główną przyczyną niepełnosprawności na świecie. Skuteczność współczesnych leków przeciwdepresyjnych w ich podstawowym zastosowaniu jest trudna do zakwestionowania. Liczba pacjentów w ostrej fazie choroby, których należy leczyć, żeby uzyskać 1 remisję (NNT), wynosi około 6, natomiast NNT w leczeniu podtrzymującym obniża się do 3. Dla porównania, wartość NNT dla statyn we wtórnej profilaktyce zawału serca ocenia się na około 20.

Skuteczność leków przeciwdepresyjnych we wskazaniach drugorzędowych, takich jak zaburzenia lękowe, nie ustępuje tej związanej z depresją. Z tego względu selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) wypierają w leczeniu zaburzeń lękowych benzodiazepiny, które są  porównywalnie skuteczne, ale jednak związane z ryzykiem uzależnienia.

Kolejnym powodem wzrostu zapotrzebowania na współczesne leki przeciwdepresyjne jest ich korzystny profil działań niepożądanych. Leki przeciwdepresyjne nowych generacji są bezpieczniejsze od swoich trójcyklicznych poprzedników. Letalne przedawkowanie jest kazuistyką. Myśli samobójcze na początku terapii są rzadkie i niemal nigdy nie przekładają się na czyny. Tolerancja jest bardzo dobra.

Podsumowując, niekorzystna epidemiologia depresji, dowody na skuteczność w innych wskazaniach oraz bezpieczeństwo uzasadniają rosnące zapotrzebowanie na leki przeciwdepresyjne.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Leki przeciwdepresyjne – czy rzeczywiście nadużywane?”