Zdrowy tryb życia w młodości a niskie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w wieku średnim – wyniki badania CARDIA

Kiang Liu i wsp. – Healthy Lifestyle Through Young Adulthood and the Presence of Low Cardiovascular Disease Risk Profile in Middle Age. The Coronary Artery Risk Development in (Young) Adults (CARDIA) Study LINK: Circulation 2012;125:996

Profil niskiego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w wieku średnim (tj. stężenie cholesterolu bez leczenia hipolipemizującego poniżej 200 mg/dl, wartości ciśnienia tętniczego bez leczenia hipotensyjnego poniżej 120/80 mm Hg, niepalenie tytoniu, brak wywiadu w kierunku cukrzycy lub zawału mięśnia serca) wiąże się z lepszym stanem zdrowia w starszym wieku, jednak niewiele osób w wieku średnim taki profil ryzyka posiada.

Liu i wsp. postanowili zbadać, czy przyjęcie zdrowego trybu życia w młodym wieku wpływa na profil niskiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w średnim wieku. Próbka badania CARDIA (The Coronary Artery Risk Development in [Young] Adults [CARDIA] study) składała się z 3154 osób (1420 osób rasy czarnej, 1734 osób rasy białej; 1392 mężczyzn, 1762 kobiet), w wieku od 18 do 30 lat w roku „0” (tj. w latach 1985–1986), poddanych badaniom w roku 0, 7 i 20 obserwacji.

Do czynników zdrowego trybu życia ocenianych w czasie poszczególnych badań zaliczono: średni indeks masy ciała poniżej 25 kg/m2, brak lub umiarkowane spożycie alkoholu, wysoki wskaźnik zdrowej diety, wysoki wskaźnik aktywności fizycznej i niepalenie tytoniu. Wyjściowo niski profil ryzyka stwierdzono u 1379 osób (43,7%), dla większości biorących udział w badaniu główną przyczyną wyższego wyjściowego ryzyka było palenie tytoniu, a także podwyższone wartości ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu.

Po dwudziestu latach jedynie u 774 osób (24,5%) utrzymywał się niski profil ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Oceniana w dwudziestym roku częstość występowania profilu niskiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego skorygowana o wiek, płeć i rasę wyniosła 3,0%, 14,6%, 29,5%, 39,2% oraz 60,7% dla osób z odpowiednio 0 lub 1, 2, 3, 4, lub 5 czynnikami zdrowego stylu życia w młodości (p< 0.0001 dla trendu).

Podsumowując, zdrowy styl życia w młodym wieku silnie wiąże się z występowaniem profilu niskiego ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w wieku średnim. Konieczne jest podjęcie działań w ramach programów zdrowia publicznego jak i zindywidualizowany wysiłek na rzecz wprowadzania i utrzymywania zdrowego stylu życia u osób młodych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 28 lutego 2012
Ewa Kowalik

0 replies on “Zdrowy tryb życia w młodości a niskie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w wieku średnim – wyniki badania CARDIA”