Siedem miar idealnego zdrowia a ryzyko sercowo-naczyniowe

Earl S. Ford i wsp – Ideal Cardiovascular Health and Mortality from All Causes and Diseases of the Circulatory System among Adults in the United States LINK: Circulation 2012; 125: 987

W wydanym niedawno dokumencie American Heart Association’s (AHA) „Strategic Impact Goal Through 2020 and Beyond”, na podstawie wyników licznych badań epidemiologicznych opracowano siedem miar określających w trójstopniowej skali (zły, pośredni, doskonały) stan zdrowia sercowo-naczyniowego.

Wśród tych miar znalazły się: palenie papierosów, indeks masy ciała, aktywność fizyczna, punktacja zdrowej diety, stężenie cholesterolu całkowitego, ciśnienie tętnicze oraz poziom glikemii na czczo. Dla przykładu  doskonałe, pośrednie i złe wartości skurczowego (SBP) i rozkurczowego (DBP) ciśnienia tętniczego to odpowiednio SBP <120 mm Hg i DBP <80 mm Hg, SBP 120-139 mm Hg i DBP 80-89 mm Hg oraz SBP >140 mm Hg  lub DBP >90 mm Hg. Idealna, pośrednia i zła aktywność fizyczna to odpowiednio >150 minut tygodniowo, 1-149 minut tygodniowo oraz 0 minut tygodniowo.  Dla poziomu cholesterolu całkowitego wartości idealne pośrednie i złe to <200 mg/dl, 200-239 mg/dl oraz >240 mg/dl.

Obecnie na łamach Circulation ukazały się wyniki analizy, w której oceniono jak proponowane miary sprawdzają się jako wskaźniki prognostyczne w odniesieniu do śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej. W pracy wykorzystano dane uzyskane od 7622 dorosłych uczestniczących w National Health and Nutrition Examination Survey 1999 – 2002. Śmiertelność do roku 2006 określono na podstawie rejestru National Death Index.

W trakcie bez mała 6-letniej obserwacji zarejestrowano  532 zgonów (186 spowodowanych chorobami układu krążenia). Idealny stan zdrowia (wszystkie 7 miar określonych jako idealne) miało około 1.1% uczestników. Podobną liczebność (1.5%) miała grupa, w której żadna z miar idealnego stanu zdrowia nie mieściła się w zakresie określanym jako doskonały. Z kolei  1, 2, 3, 4, 5 i 6 wskaźników idealnych miało odpowiednio 8,4%; 19,9%; 27,4%; 22,1%; 14% i 5,5%.

Liczba idealnych wskaźników okazała się w sposób istotny, odwrotny korelować ze śmiertelnością całkowitą i sercowo-naczyniową. W porównaniu z grupą, w której żaden ze wskaźników nie był idealny, osoby u których co najmniej 5 wskaźników spełniało kryteria doskonałości miały o 78% niższą umieralność całkowitą (HR: 0.22; 95% CI: 0.10, 0.50) oraz o 88% niższą śmiertelność z przyczyn kardiologicznych (HR: 0.12; 95% CI: 0.03, 0.57). Pozwala to sądzić, że planowane osiągnięcie zakładanych przez AHA na rok 2020 celów pozwoli istotnie obniżyć śmiertelność sercowo-naczyniową.

Opracowane na podstawie: Circulation / 28 lutego 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Siedem miar idealnego zdrowia a ryzyko sercowo-naczyniowe”