Domowe pomiary ciśnienia tętniczego – rosnące znaczenie w praktyce

G.S. Stergioua i G. Parati – Home blood pressure monitoring may make office measurements obsolete LINK: J Hypertens 2012;30:463

Uznanym sposobem rozpoznawania nadciśnienia tętniczego jest jego pomiar w gabinecie lekarskim. Od wielu lat kwestia ta jednak niesie ze sobą szereg kontrowersji. Po pierwsze pomiary ciśnienia tętniczego w gabinecie lekarskim mogą być istotnie wyższe od wartości mierzonych w domu. Po drugie istnieje grupa osób, która w pomiarach domowych ma ciśnienia wyższe, niż te zmierzone przez lekarza w poradni.

Które pomiary należy zatem uznać za najbardziej właściwe dla rozpoznania nadciśnienia tętniczego- te w gabinecie, czy te w domu? Najlepiej byłoby skorelować je z powikłaniami ze strony układu sercowo-naczyniowego. Zagadnienie to  omówiono w komentarzu redakcyjnym zamieszczonym na łamach Journal of Hypertension.

Za znaczeniem pomiarów domowych przemawiają wyniki meta-analizy Ward i wsp. oceniającej prognostyczne znaczenie pomiarów domowych dokonywanych przez ponad 17 000 osób obserwowanych przez 3 do 10 lat. W porównaniu z pomiarami w gabinecie lekarskim, domowe pomiary ciśnienia tętniczego miały większą wartością predykcyjną w odniesieniu do śmiertelności całkowitej i sercowo-naczyniowej. Wzrost ciśnienia skurczowego lub rozkurczowego w pomiarach domowych o odpowiednio 10 mm Hg i 5 mm Hg kojarzył się 14% i 13% wzrostem liczby zdarzeń sercowo-naczyniowych. Być może jest to przedwczesna konkluzja, ale zbliżamy się do momentu, w którym nadciśnienie tętnicze będzie rozpoznawane na podstawie pomiarów domowych, a nie pomiarów w gabinecie lekarskim.

Dostępne standardy starają się już uwzględnić rosnącą rolę pomiarów domowych. Zalecenia British National Institute for Health and Clinical Excellence proponują, aby w rozpoznawaniu i decyzjach terapeutycznych w nadciśnieniu tętniczym wziąć pod uwagę pomiary w gabinecie lekarskim i poza gabinetem, wykonywane przez samego pacjenta bądź w ramach ciągłego ambulatoryjnego pomiaru ciśnienia tętniczego.

Domowe pomiary ciśnienia tętniczego będąc lepszym wskaźnikiem ryzyka mogą jednocześnie poprawić przestrzeganie zaleceń przez pacjentów. Ich rola wzrosła i ustabilizowała razem ze wzrostem wiarygodności automatycznych aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / Marzec 2012
Marek Kowrach

0 replies on “Domowe pomiary ciśnienia tętniczego – rosnące znaczenie w praktyce”