Nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym u chorych na cukrzycę typu 2 – jakie cele leczenia?

K.J.J. van Hateren i wsp – Time for considering other blood pressure target values in elderly patients with type 2 diabetes? LINK: Int J Clin Pract 2012;66:125 (dostępny pełen tekst)

W komentarzu redakcyjnym na łamach International Journal of Clinical Practice omówiono zasady terapii hipotensyjnej osób w wieku podeszłym z cukrzycą typu 2. Autor komentarza wskazuje na brak badań klinicznych prowadzonych w tej grupie chorych. Aktualne ogólne standardy proponują, by jeżeli nie przeszkodzą temu objawy uboczne, wartości ciśnienia skurczowego redukować do 140 mmHg lub nawet niżej .

Analizy badania Framigham  wskazują, że wśród mężczyzn w wieku 45-54 lat wzrost śmiertelności stwierdzony jest od wartości ciśnienia skurczowego 140 mm Hg, natomiast dla mężczyzn  w wieku 65-74 lat  od około 160 mm Hg. Dla mężczyzn powyżej 75 roku życia poziom ten może być jeszcze wyższy. Sytuacja u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym wydaje się być jeszcze bardziej skomplikowana.

Brak systematycznych analiz skutkuje koniecznością konfrontacji sprzecznych danych. W badaniu obserwacyjnym ZODIAC u chorych na cukrzycę typu 2 w wieku podeszłym stwierdzono odwrotną zależność między wielkością ciśnienia tętniczego, a śmiertelnością tj. przy wyższych wartościach ciśnienia wskaźniki śmiertelności w obserwacji długotrwałej były niższe. Analiza cząstkowa w badaniu ADVANCE w tej samej grupie wiekowej chorych na cukrzycę typu 2 (tj. powyżej 75 roku życia) wskazuje, że aktywna terapia hipotensyjna  zmniejsza śmiertelność sercowo-naczyniową o 35%, przy redukcji ciśnienia skurczowego o prawie 7 mm Hg.

W końcowej konkluzji autorzy komentarza sugerują, aby w leczeniu nadciśnienia tętniczego u chorych w wieku podeszłym (>75 lat) z cukrzycą typu 2 dążyc do wartości ciśnienia skurczowego poniżej 160 mm Hg. U osób nie leczonych insuliną i w relatywnie dobrym ogólnym stanie zdrowia  wartość docelową  można obniżyć do zalecanej w ogólnych standardach < 140 mm Hg.

Opracowane na podstawie: Internet / Luty 2012
Marek Kowrach