Witaminy i kwasy omega-3 w prewencji nowotworów

V.A. Andreeva i wsp – B Vitamin and/or omega-3 fatty acid supplementation and cancer LINK: Arch Intern Med online

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono wyniki analizy danych pochodzących z francuskiego badania klinicznego poświęconego prewencji wtórnej chorób układu krążenia. Aktualną analizę przeprowadzono pod kątem występowania chorób nowotworowych.

Do badania wybrano 2501 osób po przebytym zawale mięśnia serca w wieku 45-80 lat. Obserwację prowadzono w latach 2003-2009. Pacjentów kwalifikowano do 4 grup terapeutycznych: grupy otrzymującej witaminy (B6, B12, kwas 5-metylo tetrahydrofoliowy), grupy otrzymującej kwasy omega-3, grupy w której stosowano dwie wcześniej wymienione rodzaje suplementacji jednocześnie oraz grupę placebo.

Relatywnie krótki jak dla procesów onkogenezy okres obserwacji sugeruje, że oceniany był raczej wpływ powyższych form terapii na proces promocji niż inicjacji rozwoju nowotworów. W tak zebranej próbie chorych nowotwór rozpoznano u 7%, a zgon z powodu choroby nowotworowej wystąpił u 2,3%.

Podawane witamin lub kwasów omega-3 nie redukowało ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową, co więcej u kobiet substytucja kwasami omega-3 zwiększała  trzykrotnie ryzyko zachorowania na nowotwór. Ze względu na małą liczebność grupy kobiet wyniki należy interpretować ostrożnie.

Nie można jednoznacznie wyjaśnić roli witamin i kwasów omega-3 w procesach onkogenezy. Witaminy z grupy B mogą w niektórych sytuacjach nawet promować rozwój nowotworów, a w przypadku niedoboru substytucja ma wywierać efekt prewencyjny. Podawanie kwasów omega-3 może działać  przeciwnowotworowo u dzieci i nastolatków.  U dorosłych z kolei podawanie kwasów omega-3 może sprzyjać nowotworom.  Potwierdzają to inne obserwacje. Kobiety spożywające ryby ze zwiększoną zawartością kwasów omega-3 charakteryzuje zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi.

Podsumowując wyniki analizy i przegląd piśmiennictwa autorzy pracy uznali, że witaminy z grupy B  i kwasy omega-3 nie wpływają na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 13 lutego 2012
Marek Kowrach

TAGI:
0 replies on “Witaminy i kwasy omega-3 w prewencji nowotworów”