Aspiryna w pierwotnej prewencji incydentów naczyniowych – meta-analiza

Sreenivasa Rao Kondapally Seshasai i wsp – Effect of Aspirin on Vascular and Nonvascular Outcomes LINK: Arch Intern Med. 2012;172:209

W dotychczasowych meta-analizach wykazano, że aspiryna jest co najwyżej umiarkowanie skuteczna w pierwotnej prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego. Co więcej, nie jest pewne czy wywoływane przez nią  krwawienia nie niweczą osiąganych korzyści. Zwolennicy stosowania aspiryny sugerują z kolei, że jej przyjmowanie zmniejsza liczbę zgonów nowotworowych, co dodatkowo stymuluje dyskusję nad jej zastosowaniem przez osoby zdrowe.

Interesującym głosem w dyskusji jest z pewnością publikacja, która znalazła swoje miejsce na łamach  Archives of Internal Medicine.  Jej autorzy dokonali meta-analizy danych pochodzących dostępnych badań z zastosowaniem aspiryny w pierwotnej prewencji, zwracając szczególną uwagę na występowanie chorób nowotworowych i bilans ryzyka-korzyści płynących ze stosowania aspiryny w zależności od kluczowych zmiennych demograficznych.

Do analizy włączono 9 randomizowanych, kontrolowanych placebo badań z udziałem co najmniej 1000 osób każde.  W trakcie średnio 6-letniej obserwacji ponad 100 000 uczestników, leczenie aspiryną zmniejszyło liczbę wszystkich incydentów sercowo-naczyniowych o 10% (iloraz szans, 0.90; 95% CI, 0.85- 0.96; liczba osób, które trzeba leczyć [NNT], 120).

Korzystne działanie aspiryny polegało jednak przede wszystkim na ograniczaniu liczby niezakończonych zgonem zawałów serca (OR,0.80;95%CI, 0.67-0.96; NNT, 162). Nie odnotowano istotnego ograniczenia liczby zgonów sercowo-naczyniowych (OR, 0.99; 95% CI, 0.85-1.15), zgonów nowotworowych (OR, 0.93;95%CI, 0.84-1.03) lub zakończonych zgonem zawałów serca  (OR, 1.06; 95% CI, 0.83-1.37). Jednocześnie zaobserwowano wzrost ryzyka istotnych powikłań krwotocznych (OR, 1.31;95% CI, 1.14-1.50; liczba chorych, których trzeba leczyć aby wywołać szkodę, NNH, 73).

W świetle przedstawionych danych badacze podkreślają, że pomimo ograniczenia liczby niezakończonych zgonem zawałów serca profilaktyczne stosowanie aspiryny przez osoby bez wywiadu chorób układu sercowo-naczyniowego nie powoduje zmniejszenia wskaźników śmiertelności. Co więcej, ponieważ potencjalne korzyści są niweczone przez występowanie incydentów krwotocznych, rutynowe stosowanie aspiryny nie jest zalecane (choć oczywiście można je rozważać w indywidualnych przypadkach).

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 13 lutego 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Aspiryna w pierwotnej prewencji incydentów naczyniowych – meta-analiza”