Które z elementów leczenia hipoglikemizującego wpływają na zmiany masy ciała – wyniki subanalizy badania ADVANCE