Aktywność fizyczna u osób po leczeniu nowotworu – systematyczny przegląd i meta-analiza

Daniel Y.T. Fong i wsp – Physical activity for cancer survivors: meta-analysis of randomised controlled trials LINK: BMJ 2012;344:e70 (dostępny pełen tekst)

Aktywność fizyczną wymienia się wśród interwencji przyspieszających powrót do pełnej sprawności osób po skutecznym leczeniu onkologicznym. Zagadnienie doczekało się gruntownej oceny w oryginalnych badaniach i podsumowania w szeregu meta-analiz. Wynikało z nich między innymi, że szczególnie korzystny wpływ aktywności zaznacza się wówczas, gdy rozpoczynana jest bezpośrednio po leczeniu oraz, że ćwiczenia są akceptowalną formą interwencji zdrowotnej dla 75% osób, które właśnie zakończyły terapię.

Stały postęp w omawianej dziedzinie zachęcił badaczy z Hongkongu – Fonga i wsp., do zaktualizowania wiedzy w postaci systematycznego przeglądu i meta-analizy badań z randomizacją i grupą kontrolną opublikowanych do września 2011 roku. Wyniki ich pracy ukazały się w British Medical Journal. Kryteria włączenia do analizy spełniły 34 badania, w tym 22 przeprowadzone na kobietach po leczeniu z raka piersi. Średni czas trwania interwencji (w większości prac oceniano ćwiczenia aerobowe, w części trening siłowy i wytrzymałościowy) wynosił 13 tygodni. W grupach kontrolnych znalazły się osoby wiodące statyczny tryb życia.

W badaniach nad osobami po skutecznym leczeniu raka piersi, aktywność fizyczna wiązała się z poprawą w zakresie stężenia insulinopodobnego czynnika wzrostu-1, zmęczenia, depresji, parametrów związanych z ćwiczeniami siłowymi oraz jakości życia. We wszystkich badaniach, niezależnie od rodzaju nowotworu, ćwiczenia fizyczne sprzyjały obniżeniu masy ciała, zwiększeniu maksymalnego pułapu tlenowego, wydłużeniu dystansu pokonywanego w ciągu 6 minut, zwiększeniu siły zacisku dłoni oraz poprawie jakości życia.

Podsumowując, dysponujemy kolejnymi dowodami potwierdzającymi dobroczynny wpływ aktywności fizycznej na parametry związane ze stanem zdrowia osób po leczeniu onkologicznym.

Opracowane na podstawie: BMJ / 31 stycznia 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Aktywność fizyczna u osób po leczeniu nowotworu – systematyczny przegląd i meta-analiza”