Perspektywy elektronicznych platform archiwizacji i wymiany danych medycznych

C. Jason Wang i Andrew T. Huang – Integrating technology into health care. What will it take? LINK: JAMA 2012;307:569

W Journal of Americal Medical Association warto zwrócić uwagę na krótki, wizjonerski artykuł poświęcony przyszłości informatycznych platform archiwizacji i wymiany danych medycznych. Nowoczesna technologia medyczna przekłada się w sposób niemal uniwersalny na wzrost kosztów opieki. Wyjątkiem od tej reguły miała być elektroniczna dokumentacja medyczna oraz indywidualny rejestr danych medycznych (nieaktywny już Google Health czy Microsoft Health Vault).

Na dziś, zarówno elektroniczna dokumentacja jak i indywidualny rejestr rozmijają się z rzeczywistymi potrzebami użytkowników i budzą rozczarowanie. Ta pierwsza jest w większości przypadków elektroniczną kalką dokumentacji papierowej, nie proponując ani nowego formatu danych, ani znaczących korzyści w zakresie optymalizacji czasu kontaktu lekarz-pacjent i dostępu do danych medycznych tego ostatniego. Tradycyjny model wprowadzania danych – “otwartym tekstem” – w zasadzie uniemożliwia ich skuteczne grupowanie i selekcję. Indywidualny rejestr danych został niemal całkowicie zlekceważony przez pacjentów, którzy sam fakt możliwości korzystania z dokumentów medycznych uznali za mierną korzyść.

Warunkiem postępu w obu omawianych obszarach jest znaczące uproszczenie i integracja narzędzi. Interfejs pacjenta powinien być zindywidualizowany i dostosowany do jego aktualnej sytuacji zdrowotnej. Jednym z atrakcyjnych kierunków rozwoju wydają się moduły tematyczne poświęcone odrębnym jednostkom chorobowym. Dla pacjentów, niewątpliwą zachętą do korzystania z narzędzia byłaby możliwość komunikowania się z lekarzem. Kolejnym, przełomowym krokiem mogłoby być zintegrowanie elektronicznej historii choroby i indywidualnego rejestru danych z systemami eksperckimi oraz narzędziami decyzyjnymi, takimi jak  “Watson”, zapowiadany produkt IBM.

Opracowane na podstawie: JAMA / 8 lutego 2012
Krzysztof Kurek