Nieskomplikowana interwencja edukacyjna może być skuteczna w ograniczaniu ordynowania antybiotyków

Christopher C. Butler i wsp – Effectiveness of multifaceted educational programme to reduce antibiotic dispensing in primary care: practice based randomised controlled trial LINK: BMJ 2012;344:d8173 (dostępny pełen tekst)

W British Medical Journal opublikowano wyniki badania z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconego skuteczności nieskomplikowanej interwencji edukacyjnej w ograniczaniu ordynowania antybiotyków w warunkach podstawowej opieki medycznej.

Autorzy z Wielkiej Brytanii opracowali wielopłaszczyznowy, elastyczny program edukacyjny skierowany do grup lekarzy rodzinnych zrzeszonych w praktykach. Wybór ośrodków pierwszego kontaktu był nieprzypadkowy – to w nich przepisuje się gro recept na antybiotyki. Jednym z etapów interwencji było seminarium poświęcone statystykom związanym z antybiotykoterapią w poszczególnych praktykach lekarskich i zjawisku antybiotykooporności. Jego uzupełnieniem był moduł e-learningowy oraz warsztaty eksperckie.

Tak zaprojektowany program wdrożono w 34 losowo wybranych praktykach lekarskich, z kolejnych 34 tworząc grupę kontrolną. Głównym mierzonym parametrem była liczba kursów antybiotykoterapii w przeliczeniu na 1000 pacjentów w roku po rozpoczęciu interwencji, w porównaniu z rokiem poprzedzającym.

Tak zdefiniowana częstość antybiotykoterapii zmalała o 14.1 w grupie z interwencją i wzrosła o 12.1 w grupie kontrolnej. Odpowiadało to względnemu obniżeniu częstości zlecania antybiotyków o 4.2% w grupie z interwencją, w porównaniu do grupy kontrolnej. Ograniczenie liczby wystawianych recept było szczególnie widoczne w przypadku makrolidów (o 7.7%) i fenoksymetylopenicylin (7.3%).

Nie zaobserwowano różnic pomiędzy grupami pod względem częstości hospitalizacji ani liczby ponownych konsultacji z powodu infekcji dróg oddechowych w okresie 7 dni od wyjściowej wizyty. W grupie z interwencją uzyskano 5.5-procentowe obniżenie kosztów związanych z antybiotykoterapią. W przeliczeniu na przeciętną praktykę lekarską oznaczało to oszczędności rzędu 830 funtów rocznie.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2 lutego 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Nieskomplikowana interwencja edukacyjna może być skuteczna w ograniczaniu ordynowania antybiotyków”