Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u osób po operacjach ortopedycznych, poddawanych profilaktyce przeciwzakrzepowej – metaanaliza

Jean-Marie Januel i wsp – Symptomatic in-hospital deep vein thrombosis and pulmonary embolis following hip and knee arthroplasty among patients receiving receiving recommended prophylaxis. A systematic review LINK: JAMA 2012;307:294

W Journal of American Medical Association opublikowano wyniki systematycznego przeglądu piśmiennictwa poświęconego częstości objawowej, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u osób po wybranych operacjach ortopedycznych, poddawanych profilaktyce przeciwzakrzepowej.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, rozumiana jako zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna, jest drugą pod względem częstości przyczyną powikłań operacji chirurgicznych w grupach pacjentów niepoddawanych profilaktyce, ustępując jedynie zakażeniom. Zapadalność na incydenty zakrzepowo-zatorowe jest szczególnie wysoka po operacjach ortopedycznych. Przykładowo, odsetek zakrzepicy żył głębokich po endoprotezoplastyce stawu biodrowego ocenia się na 42-57%, a odsetek zatorowości płucnej od 0.9 do 28%. Częstość zakrzepicy bezobjawowej jest prawdopodobnie znacząco wyższa, jednak jej znaczenie kliniczne nie zostało zdefiniowane.

Autorzy z USA przeprowadzili systematyczny przegląd i meta-analizę wyników badań, w których oceniano częstość objawowej zakrzepicy i zatorowości u osób po operacjach stawu kolanowego i biodrowego, otrzymujących profilaktycznie heparynę drobnocząsteczkową, podskórny inhibitor czynnika Xa lub doustny, pośredni inhibitor czynnika Xa lub IIa. Łączna, wewnątrzszpitalna zapadalność na objawową, żylną chorobę zakrzepowo-zatorową wynosiła 1.09% u pacjentów poddawanych częściowej lub całkowitej plastyce stawu kolanowego i 0.53% u osób poddawanych częściowej lub całkowitej plastyce stawu biodrowego. Objawowa zakrzepica żył głębokich występowała z częstością odpowiednio 0.63% i 0.26%. Odsetek przypadków zatorowości płucnej oceniono odpowiednio na 0.27% i 0.14%.

Podsumowując, profilaktyka przeciwzakrzepowa znacząco zmniejsza, ale nie eliminuje ryzyka objawowej, żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Opracowane na podstawie: JAMA / 18 stycznia 2012
Krzysztof Kurek

0 replies on “Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa u osób po operacjach ortopedycznych, poddawanych profilaktyce przeciwzakrzepowej – metaanaliza”