U osób z chorobą rozrostową wzrasta ryzyko wystąpienia kolejnego nowotworu tego samego typu

Sune F. Nielsen, Borge G. Nordestgaard i Stig E. Bojesen – Associations between first and second primary cancers: a population-based study LINK: CMAJ 2012;10:184 (dostępny pełen tekst)

W Canadian Medical Association Journal warto zwrócić uwagę na wyniki oryginalnego badania poświęconego ryzyku wystąpienia kolejnego nowotworu u osób z chorobą rozrostową.

Odsetek chorych onkologicznych, u których dochodzi do wystąpienia kolejnej choroby nowotworowej, ocenia się na 15%. Celem pracy była weryfikacja hipotezy, zgodnie z którą główny udział we wzroście ryzyka wystąpienia kolejnej choroby nowotworowej mają guzy tego samego typu (lokalizacji) jak guz wyjściowy.

Przeprowadzono zagnieżdżone badanie case-control, w którym do każdego przypadku nowotworu, indeksowanego w populacyjnej, duńskiej bazie danych w latach 1980-2007, dobierano do 5 osób kontrolnych bez rozpoznania onkologicznego. Analizą objęto łącznie 765 255 przypadków nowotworów, które podzielono na 27 rodzajów, głównie na podstawie lokalizacji.

Całkowity współczynnik ryzyka wystąpienia kolejnego nowotworu, niezależnie od typu pierwszej zmiany, wynosił 1.25 (95% CI: 1.24-1.26). Całkowity współczynnik ryzyka wystąpienia kolejnego nowotworu tego samego rodzaju, co pierwszy, oceniono na 2.16 (1.98-2.34). Z kolei, całkowite względne ryzyko wystąpienia kolejnego nowotworu o typie różniącym się od pierwszego wynosiło 1.13 (1.12-1.15). Chcąc ustalić, jaki wpływ na wyniki analizy mają zmiany synchroniczne, pominięte w trakcie diagnostyki, wykluczono przypadki nowotworów wykrytych odpowiednio w ciągu 1, 2, 5 i 10 lat od rozpoznania pierwszej choroby rozrostowej. Ta interwencja nie przełożyła się na korektę wstępnych wniosków.

Podsumowując, chorzy onkologicznie są obciążeni podwyższonym ryzykiem kolejnych nowotworów, głównie tego samego typu. Nie jest jasne, czy za omawiane zjawisko odpowiadają predyspozycje genetyczne/środowiskowe, czy też jest ono wyrazem powikłań wcześniejszego leczenia onkologicznego.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / Styczeń 2012
Krzysztof Kurek

TAGI:
0 replies on “U osób z chorobą rozrostową wzrasta ryzyko wystąpienia kolejnego nowotworu tego samego typu”