Pierwotna profilaktyka chorób układu krążenia u dzieci w USA

Artykuł redakcyjny – Cardiovascular health advise for children in the USA LINK: Lancet 2011;378:1828

Nigdy nie jest za wcześnie na profilaktykę chorób układu sercowo-naczyniowego, twierdzą autorzy krótkiego artykułu redakcyjnego opublikowanego w The Lancet.

Amerykańskie statystyki wskazują, że 2010 roku choroby układu krążenia występowały u 83 milionów mieszkańców USA i stały się przyczyną zgonu 800 000 z nich. Z najnowszych wytycznych opublikowanych przez US National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) wynika, że proces modyfikacji znanych czynników ryzyka chorób serca i naczyń powinien rozpocząć się już w dzieciństwie (Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents. The Report of the Expert Panel).

W szczególności, instytut zaleca zdrową dietę i wyrabianie nawyku ćwiczeń fizycznych od najwcześniejszego dzieciństwa. Już od 5 roku życia dzieci należy włączać w dyskusje na temat czynników ryzyka, w tym na temat szkodliwości palenia.

Obecnie sytuacja jeat daleka od optymalnej.  Z ogólnokrajowego badania przeprowadzonego w latach 2003-2008 wynika, że żadne z analizowanych 4157 dzieci w wieku 12-17 lat nie przestrzegało diety zaklasyfikowanej jako idealna. Odsetek dzieci odżywiających się w sposób uznany  za satysfakcjonujący nie przekraczał 20%.

Pewne kontrowersje mogą budzić zalecenia dotyczące wykrywania dyslipidemii u dzieci. Zgodnie z nimi skrining w tym kierunku  powinno się rozpoczynać już w wieku 9-11 lat .  Istotny problem mogą stanowić koszty takiego postępowania. Rozważając za i przeciw należy pamiętać także o możliwym obniżeniu komfortu życia związanego z badaniami i wczesnym rozpoznaniem choroby, bez jednoznacznych dowodów na skuteczność proponowanych interwencji farmakologicznych.

Pomimo wątpliwości odnośnie wybranych kierunków działań prewencyjnych jedno jest pewne – rozpoczynanie pierwotnej profilaktyki chorób układu krążenia w wieku dorosłym jest działaniem niewystarczającym i spóźnionym.

Opracowane na podstawie: Lancet / 26 listopada 2011
Krzysztof Kurek