Lekarze coraz częściej kierują swoich pacjentów do specjalistów – dane z USA

Michael L. Barnett, Zirui Song i Bruce E. Landon – Trends in physician referrals in the United States, 1999-2009 LINK: Arch Intern Med 2012;172:163

Z dotychczasowych opracowań wiadomo, że skierowanie do innego lekarza, wystawione w trakcie konsultacji, jest zmienną o kluczowym wpływie nie tylko na parametry jakości opieki zdrowotnej, ale przede wszystkim na aspekty ekonomiczne związane z tą opieką. Koszt opieki zdrowotnej nad pacjentem kierowanym do specjalisty jest znamiennie wyższy od kosztu opieki nad osobą, która pozostaje w podstawowej opiece zdrowotnej, także w analizie uwzględniającej wyjściowe różnice w stanie zdrowia.

O ile uzasadniony udział specjalisty w procesie leczniczym dobroczynnie wpływa na jego jakość, to nadużywanie specjalistów wiąże się z lawinowym wzrostem kosztów, bez dodatkowych korzyści zdrowotnych. W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na analizę, której lektura wywoła zatroskanie na twarzy decydentów odpowiedzialnych za planowanie kosztów opieki zdrowotnej.

Autorzy z USA przyjrzeli się trendom w zakresie liczby skierowań na dodatkowe konsultacje lekarskie w USA. Barnett i wsp. przeanalizowali łącznie 845 243 konsultacji z okresu od 1993 do 2009 roku, koncentrując się w sposób szczególny na latach 1999-2009. W tym okresie, prawdopodobieństwo skierowania pacjenta do innego lekarza wzrosło z 4.8% do 9.35%, to jest o 94%. Całkowita liczba skierowań zwiększyła się o 159%, z 41 do 105 milionów. Powyższy trend obserwowano we wszystkich analizowanych podgrupach, ale w mniejszym stopniu u lekarzy posiadających udziały w prowadzonych przez siebie praktykach. Szczególnie częste skierowania do specjalistów dotyczyły grup pacjentów z objawami ze strony układu krążenia, przewodu pokarmowego, układu kostno-stawowego, skóry oraz uszu/nosa/gardła.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 23 stycznia 2012
Krzysztof Kurek