Współczesne wyzwania w leczeniu cukrzycy typu 2

R. Miccoli i wsp. – Multidrug treatment of type 2 diabetes LINK: Diabetes Care 2011;34:s231 (dostępny pełen tekst

Leczenie chorych na cukrzycę stanowi w chwili obecnej dość złożony problem. Rezultaty badań klinicznych przeprowadzonych u chorych na cukrzycę typu 2 wskazują na ograniczony wpływ intensywnej kontroli glikemii na ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych. Największe korzyści odnoszą pacjenci z krótkim okresem trwania cukrzycy.

Najlepiej leczenie rozpoczynać zatem  w początkowym stadium choroby. Utrzymywanie HbA1c na poziomie <7% wymaga w dłuższej perspektywie podania więcej niż jednego leku hipoglikemizującego. Towarzyszące cukrzycy dyslipidemia, i nadciśnienie tętnicze wymagają oddzielnego leczenia. Uwzględnienie ich w schemacie terapii zapewnia największą redukcję powikłań o charakterze mikroangiopatii i makroangiopatii. Z pobieżnej analizy wynika jednak, że chorzy na cukrzycę mogą wymagać podawania od 3 do 10 tabletek dziennie. Przestrzeganie zaleceń staje się wówczas problematyczne.

Zagadnienie to omówiono w jednym z artykułów Diabetes Care. Według danych pochodzących z badania NHANES zalecany poziom kontroli wszystkich czynników ryzyka pośrednio decydujących o rokowaniu u chorych na cukrzycę (glikemia, poziom lipidów LDL i ciśnienia tętniczego), uzyskano u zaledwie 12% badanych. Analizując pojedyńczo, cele te osiągnięto dla wartosci glikemii, lipidów LDL i ciśnienia u odpowiednio 57%, 46,5% i 45,5%.

Do czynników, które ograniczają przestrzeganie zaleceń można zaliczyć brak wiedzy na temat korzyści płynących z leczenia, objawy uboczne stosowanych leków (w tym hipoglikemia) oraz brak refundacji leczenia. Skuteczność leczenia obniża również inercja lekarzy w podejmowaniu decyzji dotyczących intensyfikacji leczenia.

Bezwładność decyzyjna może przekładać się na brak zainteresowania leczeniem wśród pacjentów. Skomplikowany, wielokierunkowy proces leczenia cukrzycy wymaga zatem bardziej świadomej współpracy między pacjentem i lekarzem. Niepełne przestrzeganie zaleceń terapeutycznych wiąże się  z 58% wzrostem ryzyka hospitalizacji i 81% wzrostem ryzyka zgonu. Poprawę mogłoby przynieść wprowadzenie pojedynczej, wieloskładnikowej tabletki (zmniejszającej liczbę przyjmowanych tabletek i zwiększającej szansę przestrzegania zaleceń).

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Współczesne wyzwania w leczeniu cukrzycy typu 2”