Rzucanie palenia wśród dorosłych w USA – raport z lat 2001-2010.

Kat Asman i wsp – Quitting Smoking Among Adults u2014 United States, 2001-2010 LINK: JAMA 2011;306:2554

Rzucenie palenia jest najważniejszą zmianą dotyczącą stylu życia, jakiej może dokonać palacz papierosów dla poprawy swojego stanu zdrowia. Jest korzystne dla zdrowia w każdym wieku, jednak palacze, którzy rzucą palenie przed 35. rokiem  życia mają wskaźniki umieralności podobne do osób, które nigdy nie paliły.

Poradnictwo oraz leki zwiększają szanse na sukces w zwalczeniu nałogu, jednak nadal zbyt mało osób je stosuje. Od roku 1965 do 2010 ilość palaczy w USA zmniejszyła się z 42,4% do 19,3%. Od roku 2002 liczba byłych palaczy przewyższa ilość osób aktualnie palących.

Na łamach Journal of the American Medical Association (JAMA) ukazała się praca Kat Asman i wsp. poświęcona zjawisku  rzucania palenia wśród dorosłych Amerykanów w latach 2001-2010.  W ramach raportu CDC (Centers for Disease Control) oceniano ilość osób chcących rzucić palenie, ilość osób, którym udało się zaprzestać palenia, stosowanie terapii wspomagających oraz trend dziesięcioletni w zakresie prób rzucenia palenia. CDC analizowały dane z National Health Interview Surveys z lat 2001-2010.

W 2010 roku 68,8% aktualnych palaczy twierdziło, że chce rzucić palenie,  52,4% w ostatnim czasie próbowało to zrobić a 6,2% niedawno zaprzestało palenia. Niestety, 68,3% z próbujących rzucić palenie nie korzystało z poradnictwa ani leków i tylko 48,3% palaczy, którzy w ciągu ostatniego roku odwiedzili gabinety lekarskie otrzymało poradę dotyczącą rzucenia palenia. Jedynie 31,7% palaczy korzystało z fachowych porad i/lub stosowało leki podczas próby rzucenia palenia, 30% stosowało tylko leki, a 5,9% korzystało tylko z poradnictwa.

Częstość prób rzucenia palenia wzrosła w przeciągu badanego okresu w grupie wiekowej 25-64 lata, ale nie w innych grupach wiekowych. W podsumowaniu autorki raportu stwierdzają, że lekarze powinni stale pytać pacjentów o nikotynizm, radzić im zaprzestanie palenia i zapewnić odpowiednią pomoc tym, którzy się na to zdecydują. Powinny być wdrażane interwencje obejmujące duże grupy palaczy oraz powinno się wprowadzić refundację terapii wspomagającej rzucanie palenia.

Opracowane na podstawie: JAMA / 21 grudnia 2011
Magdalena Piątkowska