Kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a leczenie zaburzeń erekcji

B.P. Gupta i wsp – The effect of lifestyle modification and cardiovascular risk factor reduction on erectile dysfunction LINK: Arch Intern Med. 2011;171:1797

Zaburzenia erekcji w różnym nasileniu występują u nawet 52% mężczyzn w wieku 40-70 lat. Ciężkie zaburzenia występują u 9,6% badanych. Oszacowano, że do 2025 roku liczba mężczyzn w świecie z zaburzeniami erekcji wyniesie 322 miliony. Największy przyrost będzie obserwowany w krajach rozwijających się.

Na łamach Archives of Internal Medicine opublikowano systematyczny przegląd i meta-analizę badań poświęconych leczeniu zaburzeń erekcji terapią nakierowaną na modyfikację czynników ryzyka chorób naczyń. Autorzy metaanalizy wybrali na podstawie przeglądu medycznych baz danych 6 kontrolowanych prób klinicznych, w których pacjentów z zaburzeniami erekcji kwalifikowano do grupy interwencji lub grupy kontrolnej (placebo w przypadku farmakorerapii). Badania te trwały od ponad 6 tygodni do dwóch lat, a sama interwencja polegała na modyfikacji stylu życia (dieta lub aktywność fizyczna) lub farmakologicznej modyfikacji czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (atorwastatyna). Prace pochodziły z USA, Włoch, Iranu i Nigerii.

W sumie zebrano informacje o 740 uczestnikach w wieku średnio 55 lat.  Nasilenie zaburzeń erekcji i stopień ich poprawy oceniano na podstawie kwestionariusza. Zarówno w grupie modyfikacji stylu życia jak i w grupie farmakoterapii statyną uzyskano znamienną poprawę w nasileniu zaburzeń erekcji o odpowiednio 2,4 i 3,1 punktu w skali IIEF-5 (International Index of Erectile Dysfunction). Jest to wprawdzie istotnie mniej w porównaniu z poprawą po zastosowaniu swoistych leków poprawiających erekcję, jednak odczuwalna poprawa występowała również u tych osób, które w trakcie badań przyjmowały inhibitory fosfodiesterazy.

Warto zatem pamiętać, że zaburzania erekcji mogą o lata poprzedzać istotne epizody naczyniowe. Wystąpienie zaburzeń erekcji powinno skłaniać do oceny profilu ryzyka powikłań naczyniowych. Leczenie doprowadzające do poprawy profilu ryzyka przyczyni się do ustępowania zaburzeń erekcji z jednej strony i zmniejszenia ryzyka zdarzeń naczyniowych z drugiej.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 14 listopada 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Kontrola czynników ryzyka sercowo-naczyniowego a leczenie zaburzeń erekcji”