Czynniki związane z poprawą frakcji wyrzutowej u chorych z niewydolnością serca – analiza badania IMPROVE HF

Jane E. Wilcox i wsp – Factors associated with improvement in ejection fraction in clinical practice among patients with heartfailure: Findings from IMPROVE HF LINK: Am Heart J 2012;163:49

Wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) to jeden z ważnych czynników pozwalających przewidywać poprawę przeżywalności chorych z niewydolnością serca i upośledzoną funkcją skurczową lewej komory. Baza danych rejestru Registry to Improve the Use of Evidence-Based Heart Failure Therapies in the Outpatient Setting (IMPROVE HF) umożliwiła  ocenę  tych czynników w codziennej praktyce klinicznej

Analizą objęto dane 3,994 chorych pozostających pod opieką 155 praktyk lekarzy opieki podstawowej i kardiologów.  Ogółem, w 24-miesięcznej obserwacji średnia wartość LVEF wzrosła z wartości wyjściowych 25.8%  do 32.3% (+6.4 punktu procentowego) (P<0 .001). U 39.2% chorych  LVEF uległa obniżeniu o średnio 4.4 punktu procentowego. Z kolei u bez mała jednej trzeciej chorych (28.6%) LVEF wzrosła o ponad 10 punktów procentowych (średnio z 24.5% do 46.2% – co oznaczało 92% poprawę względną). 

W analizie wieloczynnikowej poprawa LVEF okazała się być związana z płcią żeńską, brakiem zawału serca w wywiadzie, nie niedokrwienną etiologią niewydolności serca oraz nie podawaniem preparatów naparstnicy. Nieco zaskakująco czynnikami nie związanymi ze zmianami LVEF były wiek badanych a także choroby współistniejące takie jak cukrzyca, czy arytmie przedsionkowe.   Oceniając uzyskane wyniki warto pamiętać, że większość chorych już wyjściowo otrzymywało β-blokery (87%) oraz ACEI/ARB (81%) i obserwowana poprawa  LVEF mogła być zależna  zarówno od poprzedzającej farmakoterapii jak i jej modyfikacji w czasie trwania programu.  

Badacze podsumowują wyniki analizy optymistycznie, podkreślając, że dowodzą one iż niewydolność serca nie zawsze  ma charakter progresywny a zróżnicowanie jej odmiennych fenotypów może stanowić podstawę dla planowania kolejnych badań i wyznaczania celów terapeutycznych.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / Styczeń 2012
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Czynniki związane z poprawą frakcji wyrzutowej u chorych z niewydolnością serca – analiza badania IMPROVE HF”