Sekwencyjna terapia osteoporozy

Karine Briot – Sequential osteoporosis treatments LINK: Joint Bone Spine 2011;78:545

Ze względu na wysoką chorobowość i związek z ryzykiem poważnych złamań kości osteoporoza stanowi ogromny problem zdrowia publicznego. W zależności od rodzaju leku i typu złamania aktualnie dostępne metody leczenia są w stanie zmniejszyć ryzyko złamań o 15%-70%.

Leki stosowane w osteoporozie dzielą się na trzy grupy: inhibitory resorpcji kości (bisfosfoniany, selektywne modulatory receptora estrogenowego – raloksyfen, hormonalna terapia zastępcza, denosumab), leki wspomagające tworzenie kości (teryparatyd) oraz ranelinian strontu o mieszanym mechanizmie działania.

Przewlekły przebieg tej choroby wraz ze starzeniem się populacji może skutkować potrzebą przewlekłej terapii i stosowania kilku leków. Na łamach Joint, Bone, Spine ukazała się praca Karine Briot poświęcona sekwencyjnemu leczeniu osteoporozy.

Wskazaniem do leczenia sekwencyjnego mogą być: wystąpienie złamania pomimo leczenia, niestosowanie się do zaleceń, efekty uboczne leczenia oraz zakończenie leczenia pierwszego rzutu po zaplanowanym okresie (według aktualnych danych po pięciu latach leczenia należy ocenić zasadność dalszego leczenia). Przedłużoną terapię można rozważyć u kobiet z poważnym złamaniem w wywiadzie, złamaniem pomimo leczenia, wystąpieniem nowych czynników ryzyka i znacznym spadkiem gęstości kości.

Aktualne rekomendacje dotyczące leczenia osteoporozy u kobiet po menopauzie mówią tylko o terapii pierwszej linii. Brak naukowych dowodów  na korzyści kliniczne określonych  sekwencji stosowania leków, z wyjątkiem następczego stosowania inhibitorów resorpcji kości po teryparatydzie. W związku z tym, decyzja o wyborze drugiego leku u kobiet z osteoporozą pozostaje w gestii klinicysty i może być związana z czynnikami takimi, jak charakterystyka osteoporozy, choroby współistniejące, przeciwwskazania oraz restrykcje związane z refundacją leków.

Opracowane na podstawie: Internet / Listopad 2011
Magdalena Piątkowska

0 replies on “Sekwencyjna terapia osteoporozy”