Złamanie bliższej nasady kości udowej a wczesne i odległe wskaźniki umieralności u kobiet

Erin S. LeBlanc i wsp – Hip fracture and increased short-term but not long-term mortality in healthy older women LINK: Arch Intern Med 2011;171:1831

W Archives of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki wszechstronnej analizy zależności pomiędzy złamaniami bliższej nasady kości udowej a parametrami związanymi z przeżyciem u zdrowych kobiet ze starszych grup wiekowych.

Skala problemu, jaki stanowi ten rodzaj złamań, jest niebagatelna – zapadalność w USA wynosi ok. 300 000 osób rocznie. Wzrost umieralności  po złamaniach w obrębie szyjki kości udowej został udokumentowany już we wcześniejszych badaniach, choć brakowało odpowiedzi na pytanie o czas trwania tej korelacji.

Badacze z USA analizowali łącznie 5580 Amerykanek z ogólnej populacji, objętych nadzorem w kierunku złamań osteoporotycznych i obserwowanych przez blisko 20 lat. Badanie miało formułę case-control. Do każdego przypadku złamania bliższej nasady kości udowej, zidentyfikowanego w okresie obserwacji (n = 1116) dobierano 4 osoby kontrolne. Osobną analizą objęto kobiety z najstarszych grup wiekowych (w wieku 80 lat i starsze), z dobrym lub bardzo dobrym ogólnym stanem zdrowia.

Wystąpienie analizowanego typu złamania wiązało się z 2-krotnym wzrostem umieralności w okresie roku po niekorzystnym zdarzeniu zdrowotnym (iloraz szans 2.4; przedział ufności 1.9-3.1). Po stratyfikacji w zależności od wieku i stanu zdrowia, wzrost umieralności w pierwszym roku po złamaniu dotyczył zarówno kobiet w wieku 65-69 lat (5.0; 2.6-9.5), 70-79 lat (2.4; 1.8-3.3), jak i co najmniej 80 lat (2.8; 1.5-5.2).

Po upływie roku, umieralność obniżała się do wartości obserwowanych w ogólnej populacji we wszystkich grupach wiekowych, za wyjątkiem kobiet pomiędzy 65 a 69 rokiem życia. Podsumowując, wzrost umieralności obserwowany w pierwszym roku po złamaniu bliższej nasady szyjki kości udowej, ulegał normalizacji w kolejnych latach, z wyłączeniem kobiet poniżej 70 roku życia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 14 listopada 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Złamanie bliższej nasady kości udowej a wczesne i odległe wskaźniki umieralności u kobiet”