Niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko udaru – nowe, przekonujące dane z Australii

David J. Blacker – NSAIDs and stroke risk. Recent studies build a strong case to suggest that there is a clear risk LINK: MJA 2011;195:488

W Medical Journal of Australia opublikowano wyniki ciekawego badania poświęconego ryzyku udaru mózgu u osób stosujących niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). W komentarzu do pracy, David J. Blacker podsumowuje dotychczasowe dowody na istnienie zależności pomiędzy NLPZ a incydentami naczyniowo-mózgowymi.

Przesłanki wskazujące na podwyższone ryzyko incydentów zakrzepowych i wzrostu ciśnienia tętniczego będącego czynnikiem ryzyka udaru krwotocznego, pochodziły z badań podstawowych nad profilem farmakologicznym NLPZ. Obserwacje z tych prac zyskały potwierdzenie w pojedynczych badaniach klinicznych, w których analizując różne populacje stwierdzono podwyższone ryzyko udaru, w szczególności krwotocznego, w związku ze stosowaniem leków z tej grupy.

Biorąc pod uwagę niejednoznaczne wyniki wcześniejszych prac, warto z uwagą przyjrzeć się wnioskom z najnowszego badania, autorstwa Caugheya i wsp. Podwyższone ryzyko udaru u osób stosujących NLPZ wykazano tym razem w grupie starszych, obciążonych zdrowotnie osób, a więc w populacji, która stanowi największy problem w praktyce klinicznej. Korelacja pomiędzy NLPZ a udarem była jednoznaczna i została zweryfikowana w analizie wrażliwości. Bezwzględne ryzyko incydentów naczyniowo-mózgowych było stosunkowo niskie, w szczególności w podgrupie osób krótkotrwale eksponowanych na NLPZ.

Pomimo ograniczeń metodyki pracy, które sprawiają, że uzyskanych wyników nie sposób ekstrapolować na młodsze grupy wiekowe, wzrasta przekonanie, że dotychczasowa wiedza na temat ryzyka związanego z przewlekłym przyjmowaniem NLPZ powinna przełożyć się na zalecenia i wytyczne. Jest to potrzeba tym pilniejsza, że znacząca liczba przedstawicieli grupy NLPZ jest dostępna bez recepty, a więc ich stosowanie jest niemal całkowicie poza kontrolą.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 28 listopada 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Niesterydowe leki przeciwzapalne zwiększają ryzyko udaru – nowe, przekonujące dane z Australii”