Eradykacja Helicobacter pylori jest skuteczna u części osób z dyspepsją czynnościową

Paul Moayyedi – Helicobacter pylori eradication for functional dyspepsia. What are we treating? LINK: Arch Intern Med 2011;171:1936

W Archives of Internal Medicine opublikowano wyniki bardzo ciekawej oryginalnej pracy Mazzoleniego i wsp., poświęconej skuteczności eradykacji Helicobacter pylori w leczeniu dyspepsji czynnościowej.

Z północnoamerykańskich statystyk wynika, że objawy ze strony górnego odcinka przewodu pokarmowego odpowiadają za 5% wszystkich konsultacji u lekarzy pierwszego kontaktu. Ocenia się, że odsetek prawidłowych wyników gastroskopii, na którą kierowani są pacjenci z bólem i dyskomfortem w nadbrzuszu, sięga 80%. Najliczniejszą podgrupę osób bez zmian endoskopowych stanowią właśnie chorzy z dyspepsją czynnościową.

Farmakoterapia dyspepsji czynnościowej, w tym podawanie prokinetyków i inhibitorów pompy protonowej, przynosi zwykle umiarkowany skutek. Dotychczas brakowało mocnych dowodów na skuteczność  eradykacji H. pylori w tym wskazaniu klinicznym.

W badaniu z randomizacją i grupą kontrolną autorstwa Mazzoleniego i wsp., eradykacja okazała się skuteczniejsza od placebo, a liczba osób, które należało leczyć, żeby uzyskać 1 efekt zdrowotny, wynosiła 8. Wyniki analizy były zgodne z wnioskami z wcześniejszego przeglądu systematycznego przeprowadzonego metodą Cochrane, w którym podsumowując wyniki 17 badań z randomizacją na łącznej grupie 3566 pacjentów stwierdzono umiarkowaną wyższość eradykacji nad placebo (względne ryzyko utrzymywania się objawów dyspeptycznych po leczeniu 0.90, 95% CI 0.86-0.94).

Mechanizmy leżące u podłoża zależności między eradykacją a ustępowaniem objawów są wciąż ulotne. Wydaje się, że bakteria, indukując przewlekłą odpowiedź zapalną w błonie śluzowej żołądka, wywołuje zaburzenia czuciowe i motoryczne typowe dla dyspepsji czynnościowej. Podsumowując, eradykację należy rozważać u tych osób z dyspepsją czynnościową, u których typowe leczenie okazuje się nieskuteczne.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 28 listopada 2011
Krzysztof Kurek