Wydalanie sodu z moczem a ryzyko choroby wieńcowej

Paul K. Whelton – Urinary sodium and cardiovascular disease risk. Informing guidelines for sodium consumption LINK: JAMA 2011;306:2262

W Journal of American Medical Association warto zwrócić uwagę na oryginalne badanie O’Donnell i wsp., poświęcone zależności pomiędzy spożyciem sodu a ryzykiem choroby wieńcowej oraz na komentarz do pracy, autorstwa Paula K. Wheltona.

Niemal każde z liczących się towarzystw naukowych zaleca obniżenie spożycia sodu w prewencji nadciśnienia. Graniczną zawartość tego pierwiastka w diecie osób w średnim i starszym wieku, z nadciśnieniem, cukrzycą lub chorobą nerek, definiuje się na 1500 mg/dobę. W amerykańskiej praktyce, średnie dobowe spożycie sodu w grupie wiekowej 30-39 lat wynosi niemal 5 g.

O ile dysponujemy mocnymi dowodami na poparcie zależności pomiędzy sodem a nadciśnieniem, to korelacja z ryzykiem choroby wieńcowej, sugerowana przez część autorów, nie jest już tak oczywista. Okazuje się, że za heterogenność dotychczasowych danych na ten temat może odpowiadać kształt krzywej opisującej zależność pomiędzy spożyciem sodu a ryzykiem choroby niedokrwiennej serca, przypominający literę J.

Ze wzmiankowanej powyżej pracy O’Donnella i wsp. wynika, że w porównaniu z dobowym wydalaniem sodu z moczem zawierającym się w przedziale 4-5.99 g/d, wydalanie > 7 g/d wiązało się z podwyższonym ryzykiem różnego rodzaju incydentów wieńcowych, a wydalanie < 3 g/d korelowało ze wzrostem śmiertelności i ryzyka hospitalizacji z przyczyn kardiologicznych.

Wprawdzie wyniki brzmią przekonująco, jednak niedociągnięcia metodologiczne rodzą potrzebę weryfikacji wniosków w kolejnych badaniach. Z uwagi na czynniki zakłócające, szczególnie dużej ostrożności wymaga interpretowanie wzrostu ryzyka wieńcowego u osób w lewej części krzywej “J”. Wydaje się, że na dziś można śmiało zalecać ograniczenie spożycia sodu w diecie, bez obaw, że zbyt gorliwe wypełnianie tych zaleceń będzie z krzywdą dla pacjenta.

Opracowane na podstawie: JAMA / 30 listopada 2011
Krzysztof Kurek