Zastosowanie iwabradyny jako leku zwalniającego częstość rytmu serca przed tomografią komputerową tętnic wieńcowych

Philipp Pichler i wsp – Ivabradine Versus Metoprolol for Heart Rate Reduction Before Coronary Computed Tomography Angiography LINK: Am J Cardiol online

Iwabradyna to selektywny bloker kanału If (mieszanego kanału K+-Na+) mającego istotny wpływ na aktywność węzła zatokowo-przedsionkowego. Lek zwalnia  rozkurczową depolaryzację komórek węzła zatokowo-przedsionkowego i tym samym zwalnia częstość rytmu serca w spoczynku i w trakcie wysiłku, nie wpływając na kurczliwość mięśnia sercowego.

Podstawowym celem pracy prezentowanej na łamach American Journal of Cardiology było porównanie wpływu pojedynczych dawek iwabradyny i metoprololu, stosowanych w premedykacji przed tomografią komputerową tętnic wieńcowych (podanie średnio ok. 110 min przed rozpoczęciem tomografii), na częstość rytmu serca i wysokość ciśnienia tętniczego.

Do badania włączono 120 chorych, którzy w randomizowanej próbie otrzymali doustnie 15 mg iwabradyny lub 50 mg metoprololu.  Badacze nie odnotowali  istotnych różnic w redukcji częstości rytmu serca pod wpływem obu leków (-11.83±8.6 vs -13.20±7.8 uderzeń/min, p=NS). Nie odnotowano także różnic w wysokości spadku rozkurczowego ciśnienia tętniczego (-5.05±14.2 mm Hg vs -4.08±10.8 mm Hg, p=NS). Iwabradyna powodowała natomiast istotnie mniejszy niż metoprolol spadek wartości skurczowego ciśnienia tętniczego (-3.95 ± 13.6 vs -13.65±17.3 mm Hg, p <0.001).

Co istotne, w podgrupie chorych przewlekle leczonych beta-blokerem rytm serca silniej zwalniała iwabradyna (-13.19±5.4 vs  -10.04±6.0 uderzeń/min, p <0.05), powodując jednocześnie dużo mniejszy od metoprololu spadek skurczowego ciśnienia tętniczego (-2.00±13.6 vs -15.04±20.8 mm Hg, p <0.05).

W premedykacji przed tomografią komputerową tętnic wieńcowych iwabradyna może zatem stanowić alternatywę dla beta-blokera, zwalnia bowiem częstość rytmu serca równie skutecznie, nie powodując jednocześnie istotnego spadku ciśnienia tętniczego.

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiology / Październik 2011
Magdalena Lipczyńska