Narażenie na inhibitory enzymu kowertującego w pierwszym trymestrze ciąży a ryzyko malformacji płodu

De-Kun Li i wsp – Maternal exposure to angiotensin converting enzyme inhibitors in the first trimester and risk ofmalformations in offspring: a retrospective cohort study LINK: BMJ 2011;343:d5931 (dostępny pełen tekst)

Teratogenne działanie inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) w drugim i trzecim trymestrze ciąży zostało dobrze udokumentowane. Dużo mniej wiadomo było na temat ich potencjalnie teratogennego działania w pierwszym trymestrze ciąży. Jest to problem o tyle istotny, że ACEI stanowią jedne z najczęściej stosowanych leków hipotensyjnych.

W pracy obejmującej dane populacji Tennessee Medicaid odnotowano zwiększone ryzyko działania teratogennego u potomstwa kobiet przyjmujących ACEI ale nie inne leki hipotensyjne w pierwszym trymestrze ciąży. W dwóch kolejnych pracach zwiększone ryzyko notowano jednak także w przypadku innych leków hipotensyjnych, co wskazywałoby na brak swoistego teratogennego działania ACEI a tym samym na niekorzystny wpływ samej choroby nadciśnieniowej u matki lub na generalnie niekorzystny wpływ leczenia hipotensyjnego.

Warto zatem zapoznać się z wynikami retrospektywnej analizy danych kohortowych z lat 1995 do 2008, dotyczących 465 754 par kobiet ciężarnych i ich żywo urodzonego potomstwa (mieszkanek północnej Kalifornii objętych programem Kaiser Permanente Northern California).

W pierwszym trymetrze ciąży ACEI stosowało 0.9/1000 kobiet a inne leki hipotensyjne 2.4/1000 kobiet. Stosowanie ACEI w pierwszym trymestrze okazało się zwiększać ryzyko malformacji wrodzonych u dzieci, które odnotowano u 15 z 381 dzieci kobiet przyjmujących te leki (3.9%) vs 6232 z 400 021 dzieci kobiet nie przyjmujących żadnych leków hipotensyjnych i nie mających nadciśnienia (1.6%) (iloraz szans 1.54, 95% CI 0.90 to 2.62). Podobną zależność notowano jednak także dla innych leków hipotensyjnych  (iloraz szans 1.52, 95% CI 1.04 do 2.21). Co więcej wzrost malformacji wrodzonych odnotowano jednak także u kobiet z nadciśnieniem nie przyjmujących żadnych leków (2.4%).

Zdaniem autorów ryzyko malformacji było podobne w przypadku ACEI oraz innych leków hipotensyjnych i wynikało raczej z istnienia nadciśnienia niż z przyjmowania leków.

Opracowane na podstawie: BMJ / 18 października
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Narażenie na inhibitory enzymu kowertującego w pierwszym trymestrze ciąży a ryzyko malformacji płodu”