Telefony komórkowe a ryzyko rozwoju guza mózgu

Patrizia Frei i wsp – Use of mobile phones and risk of brain tumours: update of Danish cohort study LINK: BMJ 2011;343:d6387 (dostępny pełen tekst)

Liczba użytkowników telefonów komórkowych na świecie stale rośnie  i obecnie przekracza już 5 miliardów. Tak powszechne stosowanie wzbudziło obawy co do zdrowotnych następstw ich użytkowania, w szczególności w odniesieniu do ryzyka rozwoju nowotworów ośrodkowego układu nerwowego narażonego na oddziaływanie pola elektromagnetycznego emitowanego przez trzymany w pobliżu ucha telefon.

Wyniki badania Interphone z 2010 roku – największego międzynarodowego badania typu case-control wskazują generalnie na brak zwiększonego ryzyka glejaka lub oponiaka, ale w przypadku glejaka odnotowano wzrost ryzyka (iloraz szans 1.40, 95% przedział ufności 1.03 do 1.89) w grupie  364 osób, w której skumulowany czas korzystania z telefonu przekroczył 1640 godzin. Bardzo niewiele danych zebrano dotychczas na temat długotrwałych użytkowników telefonów (≥10 lat).

Wszyscy korzystający z telefonów komórkowych z zainteresowaniem zapoznają się zatem z wynikami duńskiej pracy, w której przeanalizowano losy wszystkich mieszkańców tego kraju, w wieku ≥30 lat, urodzonych po roku 1925. Badaną populację podzielono na grupy osób posiadających i nie posiadających abonamentu telefonii komórkowej przed rokiem 1995 i określono ryzyko rozwoju nowotworów centralnego układu nerwowego, których przypadki zidentyfikowano na podstawie Danish Cancer Register.

Dane od 358 403 abonentów pozwoliły na zebranie 3.8 miliona osobo-lat obserwacji. W latach 1990-2007 odnotowano 10 729 przypadków guzów ośrodkowego układu nerwowego. Ryzyko ich rozwoju okazało się identyczne u mężczyzn i kobiet. U osób najdłużej (≥13 lat) korzystających z telefonów komórkowych iloraz zapadalności wyniósł 1.03 (95% CI 0.83 do 1.27) u mężczyzn oraz 0.91 (0.41 do 2.04) u kobiet. U osób korzystających telefonów ≥10 lat odpowiednie wskaźniki wyniosły 1.04 (0.85 do 1.26) u mężczyzn oraz 1.04 (0.56 do 1.95) u kobiet dla glejaka oraz 0.90 (0.57 do 1.42) u mężczyzn oraz 0.93 (0.46 do 1.87) u kobiet dla oponiaka.

Badacze nie stwierdzili zależności lokalizacji anatomicznej guzów od korzystania z telefonów – tj. ich występowania w obszarach najbliższych przykładanej słuchawce. A zatem, w tym dużym narodowym badaniu nie wykazano, aby korzystanie z telefonii komórkowej było związane z ryzykiem wystąpienia nowotworu ośrodkowego układu nerwowego.

Opracowane na podstawie: BMJ / 20 października 2011
Magdalena Lipczyńska