Iinhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i terapia przeciwpłytkowa u chorych po zawale serca a ryzyko krwawienia

Christopher Labos i wsp – Risk of bleeding associated with combined use of selective serotonin reuptake inhibitors and antiplatelet therapy following acute myocardial infarction LINK: CMAJ online (dostępny pełen tekst)

Na łamach Canadian Medical Association Journal (CMAJ) ukazała się praca Christophera Labosa i wsp. dotycząca ryzyka krwawienia związanego ze stosowaniem inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) i terapii przeciwpłytkowej u chorych po zawale serca.

Leki przeciwpłytkowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (ASA) i klopidogrel są ważnym elementem terapii chorych po zawale serca. Redukują ryzyko ponownego zawału serca i innych zdarzeń sercowo-naczyniowych, a stosowane łącznie są jeszcze skuteczniejsze. Jednak ryzyko krwawienia podczas terapii tymi lekami istotnie wzrasta, a może być jeszcze wyższe przy jednoczesnym stosowaniu innych leków, takich jak antykoagulanty czy SSRI. Te ostatnie leki chorzy po zawale serca przyjmują często z powodu współistniejącej depresji.

Celem pracy przedstawionej na łamach CMAJ była ocena ryzyka krwawienia u chorych po zawale serca stosujących leki z obu grup. Do retrospektywnej analizy włączono dane 27058 chorych w wieku 50 lat i starszych, którzy przy wypisie ze szpitala otrzymali terapię przeciwpłytkową po zawale serca między styczniem 1998 a marcem 2007. W analizowanej grupie 14426 pacjentów otrzymało przy wypisie ASA, 2467 – klopidogrel, 9475 – ASA i klopidogrel, 406 – ASA i SSRI, 239 – ASA, klopidogrel i SSRI, a 45 – klopidogrel i SSRI.

W porównaniu ze stosowaniem samego ASA, połączenie SSRi z leczeniem przeciwpłytkowym okazało się być związane ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (ASA i SSRI: HR 1,42, ASA, klopidogrel i SSRi: HR 2,35). W porównaniu do  podwójnej terapii przeciwpłytkowej dołączenie SSRI także skutkowało zwiększonym ryzykiem krwawienia (HR 1,57).

A zatem, jak pokazują wyniki badania, oceniając korzyści  płynące z zastosowania SSRI u chorych po zawale serca należy zawsze brać pod uwagę możliwość interakcji lekowych i zwiększenia liczby powikłań krwotocznych.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / Wrzesień 2011
Magdalena Piątkowska