Rak piersi i rak szyjki macicy – systematyczna analiza danych z lat 1980-2010 ze 187 krajów

Mohammad H Forouzanfar i wsp – Breast and cervical cancer in 187 countries between 1980 and 2010: a systematic analysis LINK: Lancet 2011;378:1461

Media donoszą o stałym wzroście liczby zgonów spowodowanych nowotworami piersi zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się. Dzieje się tak pomimo dowodów na skuteczność badań przesiewowych i leczenia raka piersi a także skuteczności skriningu i szczepionki przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka w zapobieganiu raka szyjki macicy. Z zainteresowaniem warto zatem zapoznać się z zebranymi ze 197 krajów świata danymi na ten temat.

W okresie od roku 1980 do 2010 globalna zapadalność na raka piersi wzrosła z 641 000  przypadków w roku 1980 do 1 643 000 przypadków  w roku 2010 – co odpowiada rocznemu przyrostowi o 3,1%, i  przewyższa tempo wzrostu całej populacji.

W tym samym czasie roczna liczba zgonów z powodu raka piersi wzrosła z 250 000 do 425 00 – wzrost zgonów wolniejszy niż wzrost zapadalności świadczy o częściowym sukcesie działań profilaktycznych i leczniczych.

Globalna zapadalność na raka szyjki macicy wzrosła z 378 000  przypadków rocznie w roku 1980 do 454 000  przypadków rocznie w roku  2010 — co odpowiada rocznemu przyrostowi o 0,6%.

Liczba zgonów z powodu raka szyjki macicy wzrosła ze 174 000 do  200 000  kobiet (0,4% rocznie). Wzrost liczby zgonów zbliżony do wzrostu zapadalności (zwłaszcza w krajach rozwijających się) jest wyrazem niedostatecznej skuteczności działań profilaktycznych i leczniczych.

Za wzrost bezwzględnej liczby nowych przypadków nowotworów  odpowiedzialne są zdaniem autorów  rosnąca liczebnie populacja kobiet w grupie wiekowej stanowiącej czynnik ryzyka, starzenie się populacji, a także zmniejszenie śmiertelności okołourodzeniowej kobiet w krajach rozwijających się.

Opracowane na podstawie: Lancet / 22 października 2011
Magdalena Lipczyńska