Aspiryna w chemoprewencji raka jelita grubego w zespole Lyncha

Andrew T. Chan i Scott M. Lippman – Aspirin and colorectal cancer prevention in Lynch syndrome LINK: Lancet online

W The Lancet warto zwrócić uwagę na krótki artykuł przeglądowy podsumowujący wiedzę  na temat wartości aspiryny w chemoprewencji raka jelita grubego, z uwzględnieniem ostatniego, dobrze zaprojektowanego badania z randomizacją, opublikowanego w tym samym wydaniu czasopisma.

Z wcześniejszych opracowań wiadomo, że aspiryna zmniejsza ryzyko nawrotowych gruczolaków jelita grubego, prekursorów większości przypadków raka tego narządu, u osób z gruczolakami lub rakiem w wywiadach. Z badań nad rodzinną polipowatością gruczolakowatą wynika, że aspiryna może chronić również przed powstawaniem gruczolaków de novo. W końcu, meta-analiza badań z długą obserwacją wykazała, że aspiryna może obniżać 20-letnie ryzyko raka jelita grubego o 24%, a śmiertelność związaną z tą chorobą o 35%.

Trzeba jednak jednoznacznie podkreślić, że w żadnym z analizowanych badań, rak jelita grubego nie był pierwszorzędowym punktem końcowym. Tym bardziej cieszą wyniki projektu CAPP2 (Colorectal Adenoma/carcinoma Prevention Programme 2), badania z randomizacją nad aspiryną w zespole Lyncha – najczęstszym z genetycznie uwarunkowanych zespołów związanych z ryzykiem raka jelita grubego.

O ile we wstępnych danych z pierwszych 29 miesięcy stosowania aspiryny nie wykazano skuteczności leku w obniżaniu ryzyka neoplazji, to już po 56 miesiącach udało się ten korzystny efekt zaobserwować. Po tym czasie, rak jelita grubego wystąpił u znamiennie mniejszego (4%) odsetka osób przyjmujących aspirynę, w porównaniu z osobami, które jej nie przyjmowały (7%, HR = 0.41, intention-to-treat).

Podsumowując, dysponujemy mocnymi dowodami potwierdzającymi zasadność stosowania aspiryny w chemoprewencji u osób z zespołem Lyncha. Wzrasta też liczba argumentów na rzecz rutynowego podawania aspiryny w chemoprewencji raka jelita grubego w ogólnej populacji.

Opracowane na podstawie: Lancet / 28 października 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Aspiryna w chemoprewencji raka jelita grubego w zespole Lyncha”