Niefarmakologiczne metody leczenia choroby Alzheimera

Clive Ballard i wsp – Nonpharmacological treatment of Alzheimer disease LINK: Can J Psych 2011;56:589 (dostępny pełen tekst)

W Canadian Journal of Psychiatry opublikowano artykuł przeglądowy podsumowujący wiedzę na temat niefarmakologicznych metod leczenia choroby Alzheimera, ze szczególnym uwzględnieniem terapii zaburzeń poznawczych i upośledzenia sprawności, towarzyszących temu schorzeniu.

Temat cieszył się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem, wzmaganym przez mierny postęp w zakresie leczenia farmakologicznego. Szczególne nadzieje wiązano z prostymi ćwiczeniami umysłowymi jako metodą zwiększenia rezerwy poznawczej opóźniającej postęp otępienia.

Liczba badań z randomizacją i grupą kontrolną, poświęconych niefarmakologicznej terapii choroby Alzheimera, jest skąpa. Te dostępne wskazują na umiarkowaną, ale znamienną skuteczność różnych form treningu poznawczego, rehabilitacji poznawczej i stymulacji poznawczej u osób z otępieniem.

Najwięcej przekonujących danych dotyczy stymulacji poznawczej, przy czym jej efekt jest proporcjonalny do nakładu pracy chorego i terapeuty, a opłacalność wciąż wymaga potwierdzenia. Dodatkowe korzyści zdrowotne można uzyskać łącząc wymienione wyżej metody z farmakoterapią, a głównie z inhibitorami cholinesterazy.

Krytycznie analizując wyniki prac poświęconych omawianemu zagadnieniu, należy podkreślić ograniczoną liczebność badanych grup. Niemniej, obserwacja wskazująca na skuteczność treningu poznawczego, wynikająca z kilku badań z randomizacją na pacjentach z chorobą Alzheimera, znalazła potwierdzenie w wynikach dużych badań przeprowadzonych na starszych osobach z ogólnej populacji, dotkniętych zespołami otępiennymi. Aktualnie trwa szereg badań pilotowych nad nowymi technikami treningu poznawczego. Z drugiej strony, najprostsze z wymienionych metod terapii, polegające na stymulacji mózgu prostymi działaniami, takimi jak rozwiązywanie krzyżówek, okazały się nieskuteczne.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / Październik 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Niefarmakologiczne metody leczenia choroby Alzheimera”