Zmiany systemu finansowania opieki zdrowotnej a medycyna oparta na dowodach – doświadczenia z USA

Allan H. Goroll – When it comes to primary care, more may be more LINK: ArchInternMed 2011;171:1550

Zmiany w zakresie organizacji i finansowania opieki zdrowotnej są  jednym z politycznych i zdroworozsądkowych priorytetów amerykańskich instytucji rządowych. Patologiczny system wynagradzania personelu medycznego od wykonanej usługi doprowadził do lawinowego wzrostu liczby możliwie jak najbardziej kosztownych i zwykle niepotrzebnych procedur medycznych, których wykonywanie przekłada się każdorazowo na lekarską prowizję. Efektem jest niezadowolenie pacjentów,  demoralizacja personelu medycznego i finansowa zapaść systemu.

Pierwszym sygnałem zmian był dokument “Affordable Care Act”, w którym uwydatniono rolę lekarzy pierwszego kontaktu jako serca systemu opieki zdrowotnej w USA i zapowiedziano zmianę systemu wynagradzania z “płatności za usługę” na “płatność za jakość”. Praktyczna możliwość wprowadzenia drugiej z wymienionych modyfikacji zależy od dostępności do wiarygodnej wiedzy medycznej opartej na dowodach badawczych.

Jej przykładem może być badanie Morrisona i wsp., którego wyniki opublikowano w Archives of Internal Medicine. Autorzy retrospektywnie analizowali liczną grupę osób z cukrzycą 2 typu, definiując korelację pomiędzy częstością konsultacji w okresie bezpośrednio po rozpoznaniu cukrzycy, nadciśnienia tętniczego i/lub dyslipidemii, a czasem do normalizacji odpowiednich parametrów (glikemii, ciśnienia tętniczego, profilu lipidów). W przypadku każdej z zależności, krótsze (2-tygodniowe) odstępy pomiędzy konsultacjami przekładały się na większą skuteczność interwencji w funkcji czasu. Dla przykładu, przy wizytach co 2 tygodnie osiagnięcie docelowego poziomu Hba1 trwało średnio 4,4 miesiąca, podczas gdy przy wizytach co 3-6 miesięcy aż 25 miesięcy.

Podsumowując, niedobór wytycznych może pokrzyżować plany wprowadzenia celów opartych o jakość. Z drugiej strony, medycyna oparta na dowodach nie we wszystkich przypadkach musi okazać się tańsza od “codziennej praktyki”.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 26 września 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Zmiany systemu finansowania opieki zdrowotnej a medycyna oparta na dowodach – doświadczenia z USA”