Czy suplementy diety są szkodliwe – komentarz do wyników Iowa Women’s Health Study

Goran Bjelakovic i Christian Gluud – Vitamin and Mineral Supplement Use in Relation to All-Cause Mortality in the Iowa Women’s Health Study LINK: Arch Int Med. 2011;171:1633

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazał się komentarz  towarzyszący pracy Mursu i wsp. prezentującej wyniki Iowa Women’s Health Study, w której wykazano, że stosowanie większości suplementów diety (m.in. multiwitamin) związane było ze wzrostem śmiertelności całkowitej, a kolei stosowanie wapnia i witaminy D związane było ze spadkiem śmiertelności.

Goran Bjelakovic i Christian Gluud, komentujący Iowa Women’s Health Study odnotowują ograniczenia związane z obserwacyjnym charakterem pracy ale jednocześnie zauważają, że została ona dobrze przeprowadzona. Mursu i wsp. dostarczyli więc kolejnych danych sugerujących szkodliwość niektórych suplementów diety,  co uzupełnia wcześniejsze  doniesienia o niekorzystnych efektach stosowania witaminy E i A  czy beta-karotenu.

Przekonanie o korzystnym działaniu witamin antyoksydacyjnych wydaje się wynikać z błędnego zbiorowego przekonania o szkodliwości stresu oksydacyjnego. Tymczasem jak uważają Bjelakovic i Gluud, stres oksydacyjny paradoksalnie stanowi jedno z kluczowych narzędzi służących do przedłużania życia.

Interesującą obserwacją Mursu i wsp. jest wykazanie korzystnego wpływu wapnia i witaminy D. W tym ostatnim przypadku wyniki pokrywają się z rezultatami Cochrane Database of Systematic Reviews. Z kolei wyniki dotyczące wapnia pozostają w sprzeczności z rezultatami najnowszej meta-analizy badań randomizowanych w której wykazano, że podawanie wapnia zwiększa ryzyko zawału serca. W innym badaniu przyjmowanie wapnia wiązało się z większym ryzykiem rozwoju raka prostaty.

A zatem, jak podsumowują Bjelakovic i Gluud w odniesieniu do suplementów diety zasada  “im więcej tym lepiej” jest błędna. Należy pamiętać o możliwości istnienia zależności o kształcie krzywej U pomiędzy ilością przyjmowanych składników mikroodżywczych a stanem zdrowia.  Politycy i urzędy regulacyjne powinny więc przejąć odpowiedzialność za dopuszczanie do obrotu rynkowego wyłącznie bezpiecznych produktów.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 10 października 2011
Magdalena Lipczyńska