Przedchorobowe czynniki ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia – brytyjskie badanie kohortowe

Charlotte Clark i wsp – Premorbid risk markers for chronic fatigue syndrome in the 1958 British birth cohort LINK: Br J Psychiatry 2011;199;323

Zespół przewlekłego zmęczenia, nazywany też zapaleniem mózgu i rdzenia z mialgią (chronic fatigue syndrome, myalgic encephalomyelitis, CFS/ME) jest schorzeniem prowadzącym do niepełnosprawności,  charakteryzującym się przedłużonym, trwającym powyżej sześciu miesięcy uczuciem zmęczenia, bólami mięśni i stawów oraz zaburzeniami snu i koncentracji. jego rozpowszechnienie w populacji ocenia się na 0,2-2,6%.

Niewiele wiadomo na temat etiologii tego zespołu, co poważnie utrudnia zapobieganie i leczenie. Celem badania prezentowanego na łamach British Journal of Psychiatry była ocena przedchorobowych czynników ryzyka CFS/ME występujących w dzieciństwie i wieku dorosłym. Przedmiotem analizy stały się dane zebrane w prospektywnym kohortowym  badaniu 18 558 osób urodzonych w Wielkiej Brytanii w ciągu jednego tygodnia w marcu 1958 roku.  Dane dotyczące pacjentów były zbierane od rodziców i szkół w wieku 7, 11 i 16 lat oraz od badanych w wieku 7, 11, 16, 23, 33 i 42 lat.

Finalną analizę czynników ryzyka zespołu przewlekłego zmęczenia (CFS/ME: n=127 oraz schorzenia CFS-podobne: n=241) Charlotte Clark i wsp. przeprowadzili na grupie 11 419 osób (71% włączonych do badania).  Czynnikami niezależnie związanymi z CFS/ME okazały się: znęcanie się psychiczne rodziców nad dziećmi (OR 2,10, 95% CI 1,16-3,81), dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego w dzieciństwie (OR 1,58, 95% CI 1,0-2,5) oraz przebycie wielu przeziębień w dzieciństwie (OR 1,65 95% CI 1,09-2,5). Płeć żeńska i wcześniejsze zaburzenia psychiczne okazały się  czynnikami ryzyka schorzeń CFS-podobnych.

Otrzymane wyniki potwierdzają zatem znaczenie przedchorobowej psychopatologii w etiologii CFS/ME, wskazując na potrzebę  badań nad wpływem trudnego dzieciństwa na rozwój tego zespołu.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / Październik 2011
Magdalena Piątkowska