Czekolada zmniejsza ryzyko schorzeń kardiometabolicznych – nowa metaanaliza

A. Buitrago-Lopez i wsp – Chocolate consumption and cardiometabolic disorders: systematic review and meta-analysis LINK: BMJ 2011;343:d4488 (dostępny pełen tekst)

W związku z prognozowanym w świecie wzrostem liczby chorób sercowo-naczyniowych, interwencje mające na celu modyfikację stylu życia mogą okazać się najbardziej efektywnym orężem w zapobieganiu tej epidemii. Na łamach British Medical Journal przedstawiono pracę poświęconą profilaktyce chorób kardiometabolicznych u osób dorosłych. Przedmiotem metaanalizy był wpływ spożycia czekolady lub produktów sporządzanych na bazie kakao na zdarzenia sercowo-naczyniowe.

W medycznych bazach danych wyszukano prace poświęcone temu zagadnieniu. Do ostatecznej analizy wybrano 6 badań o charakterze obserwacyjno-epidemiologicznym, trwających od 8 do 16 lat i jedno badanie o charakterze przekrojowym. Łącznie zebrano informacje od ponad 100 tysięcy osób w wieku 25-93 lat.

W analizie wieloczynnikowej uwzględniono wpływ innych czynników (wiek, aktywność fizyczna, BMI, palenie, dieta, wykształcenie, stosowane leki). Wykazano, iż wysokie spożycie czekolady w sposób niezależny zmniejszało ryzyko wystąpienia jakiegokolwiek zdarzenia sercowo-naczyniowego o 37%, a udaru mózgu o 29%. Nie wykazano związku z ryzykiem niewydolności serca. Ryzyko wystąpienia cukrzycy oceniono tylko w jednym badaniu (Japonia), wykazując w nim, że wysokie spożycie czekolady zmniejszało ryzyko zachorowania na cukrzycę u mężczyzn o 35% a u kobiet o 27%.

Trudno jednoznacznie wskazać na mechanizmy obserwowanej zależności. Postuluje się, że dla efektu profilaktycznego ważne znaczenie ma spożycie związków polifenolowych pochodzenia naturalnego. Wcześniejsze prace sugerowały również, że czekolada wywierać może działanie przeciwnadciśnieniowe, przeciwmiażdżycowe, przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe.

Autorzy podkreślają ograniczenia związane z obserwacyjnym charakterem analizowanych badań. Zauważają ponadto, że komercyjnie dostępne postacie czekolady zawierają duże ilości cukru oraz tłuszczy i mają dużą wartość kaloryczną, co może sprzyjać otyłości i innym czynnikom ryzyka.

Aby określić rzeczywiste korzyści konsumpcji czekolady konieczne są dalsze badania, zwłaszcza  eksperymentalne, mogące potwierdzić przyczynowo-skutkowy, a nie tylko statystyczny charakter zaobserwowanej w metaanalizie zależności.

Opracowane na podstawie: BMJ / 29 sierpnia 2011
Marek Kowrach

0 replies on “Czekolada zmniejsza ryzyko schorzeń kardiometabolicznych – nowa metaanaliza”