Ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w ciągu życia – wyniki badania populacyjnego

Andrea S Gershon i wsp – Lifetime risk of developing chronic obstructive pulmonary disease: a longitudinal population study LINK: Lancet 2011;378:991

WHO uznało przewlekłą obturacyjną chorobę płuc za czwartą z najczęstszych przyczyn zgonów na świecie, szacując jednocześnie, że w roku 2030 zajmie ona w tym niekorzystnym ranking miejsce trzecie. Ocenia się, że na POCHP cierpi 18–22% dorosłych powyżej 40 roku życia i stanowi ona wiodącą przyczynę hospitalizacji.

Wydatki na badania naukowe poświęcone POCHP są nieproporcjonalnie niskie w stosunku do jej znaczenia jako problemu zdrowia publicznego. Na łamach The Lancet ukazały się wyniki finansowanego przez władze  stanu Ontario w Kanadzie retrospektywnego badania kohortowego (na podstawie danych pochodzących z systemu zarządzania systemem opieki zdrowotnej)  obejmującego łącznie populację około 13 milionów mieszkańców tego stanu.

W pracy prześledzono losy wszystkich osób, które w roku 1996 nie miały postawionego przez lekarza rozpoznania POCHP. W trakcie 14-letniego okresu badania lekarze postawili rozpoznanie POCHP u 579 466 osób. Szacowane łączne ryzyko rozwoju POCHP do 80 roku życia wniosło 27•6% i było wyższe u mężczyzn niż kobiet (29•7% vs 25•6%), osób o niższym vvs wyższym statusie społeczno-ekonomicznym (32•1% vs 23•0%), oraz mieszkańców regionów wiejskich vs miejskich (32•4% vs 26•7%).

Ryzyko to było nieznacznie niższe od ryzyka rozwoju astmy oskrzelowej i cukrzycy ale jednocześnie około dwukrotnie wyższe niż ryzyko rozwoju niewydolności serca, trzy-cztero krotnie wyższe niż ryzyko rozwoju zawału serca, raka piersi lub raka prostaty.

Wyniki badania oznaczają, że u co czwartej osoby w wieku powyżej 35 lat rozwinie się podczas całego  życia POCHP a ryzyko to jest większe niż w przypadku chorób sercowo-naczyniowych i częstych postaci nowotworów. Konieczne jest zwiększenie wysiłków badawczych oraz środków finansowych na zapobieganie i zwalczanie tej choroby.

Opracowane na podstawie: Lancet / 10 września 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Ryzyko rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc w ciągu życia – wyniki badania populacyjnego”