Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania stałego połączenia peryndoprylu z indapamidem – wyniki programu FALCO FORTE

Daniel Pella – Efficacy and Safety of Treatment of Hypertensive Patients with Fixed Combination Perindopril/Indapamide Up to 10/2.5mg – Results of the FALCO FORTE Programme LINK: High Blood Press Cardiovasc Prev 2011;18:107

Duże otwarte badanie interwencyjne FALCO FORTE (StratiFication of cArdiovascuLar risk and evidence based mediCine hypertensiOn treatment FORTE) przeprowadzono w Słowacji z udziałem  grupy chorych z nadciśnieniem tętniczym o zróżnicowanym ryzyku sercowo-naczyniowym.Badanie  zaplanowano dla oceny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania stałego połączenia peryndoprilu z indapamidem (w dawkach do 10/2.5 mg).

Chorzy z ciśnieniem tętniczym przekraczającym wartość progową 140/90mm Hg lub 130/85 mm Hg w przypadku trzech lub więcej czynników ryzyka otrzymali peryndopril/indapamid w dawkach 2.5/0.625 mg lub 5/1.25 mg, z możliwością ich zwiększenia do 10/2.5 mg w każdym momencie badania. W próbie wzięło udział 2327 chorych, w tym 69% wcześniej bez powodzenia leczonych innymi preparatami przeciwnadciśnieniowymi, 4.6% nie tolerujących wcześniejszego leczenia hipotensyjnego oraz 26.8% z noworozpoznanym nadciśnieniem. Około połowy chorych sklasyfikowano jako osoby wysokiego lub bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Po 3 miesiącach leczenia wartości skurczowego ciśnienia tętniczego uległy obniżeniu z wartości 156.9 ± 13.7 do 132.3 ± 10.6mmHg (p < 0.0001) a wartości ciśnienia rozkurczowego z 94.9 ± 8.2 do 81.3 ± 6.3 mm Hg (p < 0.0001). Docelowe wartości ciśnienia uzyskano u 87.1% chorych. Co istotne, zbliżoną redukcję ciśnienia uzyskano u chorych z cukrzycą, zespołem metabolicznym i przerostem lewej komory (p < 0.0001), przy czym zmiany ciśnienia w stosunku do wartości wyjściowych zwiększały się wraz ze wzrostem dawek leków.

Kombinacja peryndoprilu z indapamidem była dobrze tolerowana  i nie obserwowano istotnych odchyleń w badaniach laboratoryjnych. Uzyskano istotną poprawę jakości życia.

A zatem, jaki pisze autor badania – Daniel Pella – w programie FALCO FORTE wykazano, że stałe połączenie peryndoprilu z indapamidem  powoduje istotny spadek wartości ciśnienia tętniczego niezależnie od wielkości ryzyka sercowo-naczyniowego, pozwalając uzyskać kontrolę nadciśnienia tętniczego u blisko 9 na 10 chorych. Uzyskanie docelowych wartości ciśnienia u 87% badanej populacji kontrastuje  ze wskaźnikiem kontroli wartości ciśnienia rzędu 29% obserwowanym w słowackim epidemiologicznym badaniu KESHSR.

Opracowane na podstawie: Internet / Wrzesień 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania stałego połączenia peryndoprylu z indapamidem – wyniki programu FALCO FORTE”