Termoplastyka oskrzelowa – budząca nadzieje, choć wciąż niedostatecznie poznana

Amit K. Mahajan i D. Kyle Hogarth – Bronchial thermoplasty: a promising therapy, still in its infancy Clev Clin J Med 2011;78:475 (dostępny pełen tekst)

W Cleveland Clinic Journal of Medicine zwraca uwagę krótki artykuł przeglądowy podsumowujący wiedzę na temat termoplastyki oskrzelowej, alternatywy terapeutycznej dla chorych z ciężką, nawracającą astmą.

Termoplastyka należy do minimalnie inwazyjnych zabiegów bronchoskopowych i polega na zmniejszeniu masy mięśni gładkich oskrzeli poprzez aplikację prądu o wysokiej częstotliwości i towarzyszący temu efekt termiczny (60-65 st. C). Po zakończonych powodzeniem eksperymentach zwierzęcych oraz badaniach z randomizacją i grupą kontrolną na ludziach, metoda została zaakceptowana przez Food and Drug Administration jako bezpieczna, poprawiająca jakość życia i zmniejszająca zapotrzebowanie na świadczenia zdrowotne w okresie do 36 miesięcy od wykonania.

Badania z ostatnich lat, o udoskonalonej metodyce, pozwoliły na weryfikację wstępnych doniesień. W najważniejszym z nich, AIR2, w którym termoplastykę porównywano z interwencją pozorowaną (ang. sham control) u 288 osób, aktywne leczenie wiązało się ze znamiennym zmniejszeniem częstości ciężkich zaostrzeń i konsultacji na izbie przyjęć, jak też z istotną poprawą pod względem jakości życia po 6, 9 i 12 miesiącach.

Z drugiej strony, działania niepożądane były przyczyną hospitalizacji u 16 osób poddanych termoplastyce i jedynie u 2 z grupy z działaniem pozorowanym. Wciąż brakuje danych na temat odległych następstw termoplastyki, zarówno w zakresie jej bezpieczeństwa, jak i skuteczności.

Porównując metodę z wykazującą pewne podobieństwa ablacją falami radiowymi, stosowaną w onkologii, można oczekiwać, że profil bezpieczeństwa będzie korzystny. W oczekiwaniu na dane potwierdzające tą tezę, lekarze powinni informować pacjentów, że metoda, choć warta wykorzystania w przypadku nieskuteczności farmakoterapii, jest wciąż niedostatecznie poznana.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / Lipiec 2011
Krzysztof Kurek

0 replies on “Termoplastyka oskrzelowa – budząca nadzieje, choć wciąż niedostatecznie poznana”