Zagrożenia związane z przyjęciem do szpitala na przykładzie nabytej niedokrwistości – komentarz redakcyjny

Stephanie Rennke i Margaret C. Fang – Hazards of Hospitalization LINK: Arch Intern Med online first

Hospitalizacja to dla chorych nie tylko możliwość uzyskania odpowiedniej pomocy ale także ryzyko. Zgodnie z amerykańskim raportem Department of Health and Human Services, szacuje się, że poważne niepożądane incydenty mają miejsce u 1 na 7 hospitalizowanych osób. U kolejnych 13.5% notuje się zdarzenia przynoszące przemijające szkody.

Wśród niekorzystnych zdarzeń 44% uznano za możliwe do zapobieżenia a koszt ich wystąpienia w danym roku  w USA szacuje się na 4.4 miliarda dolarów.

Działania niepożądane są najczęściej związane ze stosowaniem leków (31%), ale wcale nie rzadko są to zakażenia związane z cewnikowaniem dróg moczowych (3.9%), zakażenia związane z obecnością cewników wewnątrznaczyniowych (3.1%),  żylne incydenty zakrzepowo-zatorowe  (3.9%), oraz związane z opieką zdrowotną zapalenia płuc (3.1%).

Do długiej listy zagrożeń, którym można zapobiec należy dodać także jatrogenną niedokrwistość. Salisbury i wsp. opublikowali na łamach Archives wyniki analizy przedstawiającej związek pomiędzy utratą krwi spowodowaną pobraniami na badania diagnostyczne a występowaniem niedokrwistości u chorych ze świeżym zawałem serca hospitalizowanych w amerykańskich szpitalach wykazując, że  większa objętość pobieranej krwi stanowiła niezależny predykator nabytej w szpitalu niedokrwistości.

Co bardzo istotne, średnia objętość krwi pobieranej w poszczególnych ośrodkach była bardzo zróżnicowana – co świadczy o bardzo różnych praktykach a zatem i o możliwości wdrożenia protokołów postępowania zmniejszających objętość pobieranej krwi i zapobiegających występowaniu jatrogennej niedokrwistości.

O tym, że istnieje możliwość ograniczenia szkodliwości hospitalizacji świadczy program poprawy jakości opieki w ośrodkach intensywnej opieki Michigan Health and Hospital Association Keystone, który spowodował zmniejszenie liczby zakażeń związanych ze stosowaniem oddechu wspomaganego i zakażeń krwi o odpowiednio 77% i 66%, a w konsekwencji spadek śmiertelności wewnątrzszpitalnej.

A zatem, jak piszą Rennke i Fang, komentujący obserwacje Salisbury na łamach Archives, należy zastanowić się w jaki sposób zmniejszyć ryzyko jatrogennej niedokrwistości związanej z pobraniami krwi, np. poprzez ograniczenie liczby pobrań i objętości pobieranej krwi. Za każdym razem należy także zastanowić się nad zasadnością skierowania do szpitala, które poza potencjalnymi korzyściami niesie ze sobą także istotne ryzyko…

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 8 sierpnia 2011
Magdalena Lipczyńska

0 replies on “Zagrożenia związane z przyjęciem do szpitala na przykładzie nabytej niedokrwistości – komentarz redakcyjny”